Steun voor wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) steunen het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Wel zien zij nog ruimte voor verbetering.

In de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) moeten de scheidende partijen zelf naar de pensioenuitvoerder toe om actie te ondernemen. Dit gebeurt vaak niet, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de ex-partner van de pensioengerechtigde. Het wetsvoorstel maakt de positie van de ex-partner sterker. In de toekomst gaan pensioenfondsen automatisch het ouderdomspensioen regelen, direct na de scheiding.

Samenwonende paren
De KNB en VMN schrijven in een reactie (pdf, 179 kB) op het wetsvoorstel dat er nog wel enkele verbeterpunten zijn. In het wetsvoorstel is er voor gekozen om de pensioenverevening voor samenwonende paren, die niet getrouwd of geregistreerd partner zijn, niet te regelen. De veronderstelling dat zij er bewust voor kiezen om niets te delen komt in de notariële praktijk niet naar voren. Sterke nog, ze hebben vaak wel de wens om een vergelijkbare regeling te treffen. De KNB en VMN stellen daarom voor om pensioenuitvoerders te verplichten in een samenlevingsovereenkomst gemaakte afspraken over verevening of verdeling van het pensioen uit te voeren. Nu zijn zij daar nog niet toe verplicht.

Conversie
Een andere belangrijke verandering in het wetsvoorstel is dat na scheiding conversie van de pensioenen de nieuwe standaard wordt. Nu is dat nog verevening. Dat betekent in de praktijk dat straks het pensioen direct na scheiding wordt gesplitst. Partners zijn zo niet meer van elkaar afhankelijk en het is duidelijker waarop een ieder recht heeft. Omdat conversie soms een financieel nadeel kan opleveren voor een van de partijen, is voorlichting over een mogelijke keuze voor verevening belangrijk. De KNB en VMN raden de minister daarom aan om voorlichting te waarborgen in de wetgeving.

Samenvoegen wetten
De beroepsorganisatie en de specialistenvereniging stellen tenslotte voor om de regels over bijzonder partnerpensioen en de verdeling van ouderdomspensioen samen te voegen tot één wet. Het handhaven van beide wetten leidt in de praktijk tot onnodig veel verwarring. Met als risico dat de scheidende partijen niet alle informatie krijgen die volgens beide wetten bij de pensioenuitvoerder gevraagd moet worden.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...