Subsidie voor mediation per 1 maart 2023

Betalende procespartijen die vanuit de rechtspraak naar mediation zijn verwezen, kunnen daarvoor vanaf 1 maart 2023 subsidie krijgen. Dit houdt in dat zij voor de eerste 2,5 uur van de mediation een startbijdrage krijgen van 150 euro (ex btw) per partij. Voor partijen met recht op toevoeging verandert er niets. 

Met deze subsidie kunnen partijen zelf ervaren of mediation voor hen een passende manier kan zijn om het conflict op te lossen. Financiën vormen dan geen beletsel meer voor deze eerste kennismaking. Na de eerste 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief.

Ingeschreven
Notarissen die van deze subsidieregeling gebruik willen maken, moeten als mediator ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Alleen dan kunnen zij verwijzingen vanuit de rechtspraak ontvangen. Vanaf 1 februari kunnen mediators zich voor de regeling aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...