Toegankelijk notariaat: bi-culturele talenten gezocht

Ben jij kandidaat-notaris met een bi-culturele achtergrond? En zet jij je graag in voor mensen met een afstand tot het notariaat? Dan zoeken wij jou!

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland de notaris kan vinden en de notariële dienstverlening begrijpt. Toch is dat voor een grote groep mensen niet het geval. Bijvoorbeeld voor mensen met weinig financiële middelen, een taalachterstand, ziekte of beperking. Mujtaba Ariaie, kandidaat-notaris bij Fieldfisher in Amsterdam, wil hier iets aan doen. Als lid van de klankbordgroep 'Toegang tot het recht' van de KNB denkt hij mee over hoe we de drempel tot de notaris kunnen verlagen – of liever zelfs wegnemen.

Cultuur- en taalbarrière
'Er zijn veel mensen met een bi-culture achtergrond die moeite hebben om het notariaat te vinden. Dat komt voornamelijk door de cultuur- en taalbarrière,' legt Mujtaba uit. 'Mensen kennen het notariaat niet, of zijn wantrouwend. Ook de kosten zorgen voor een hoge drempel. Ik vind het heel goed en belangrijk dat er wordt nagedacht over hoe we deze groep kunnen bereiken. Toegang tot het recht is een breed onderwerp. Er bestaat ook niet maar 1 oplossing. Daar zit een uitdaging in. Maar dat maakt het ook juist heel leuk om hier mee bezig te zijn.'

Vertrouwen
Zelf is Mujtaba in Afghanistan geboren en als kind naar Nederland gekomen. 'Ik spreek Farsi (1 van de talen die in Afghanistan worden gesproken, red.) en begrijp Afghanen over het algemeen goed. Afghanen zullen mij ook sneller begrijpen en vertrouwen wanneer ik hen uitleg geef over het notariaat en wat zij eraan kunnen hebben. En er zijn natuurlijk nog veel meer (kandidaat-)notarissen die een brug kunnen slaan tussen de notariële dienstverlening en mensen met dezelfde bi-culturele achtergrond als die zij hebben.

Samen
'Het is mijn wens om een groep met (kandidaat-)notarissen zoals ik te verzamelen die zich willen inzetten voor deze groep bi-culturelen. Het liefst bestaat deze groep uit mensen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden, culturen en talen. Samen kunnen we zoveel mensen bereiken! In wat voor vorm we dit precies gaan gieten en hoe de hulp er precies uit gaat zien, dat weet ik zelf ook nog niet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het telefonisch en fysiek te woord staan van mensen. Of het geven van presentaties bij buurthuizen en scholen. Maar daar kunnen we met elkaar over sparren. Ik sta open voor andere ideeën!'

Denk jij graag met Mujtaba mee? Stuur dan een e-mail naar futureproof@knb.nl.

Mujtaba AriaieKandidaat-notaris Mujtaba Ariaie

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...