Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de regering deze voldoende beantwoordt, dan kan de openbare behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer beginnen.

Het wetsvoorstel biedt niet de mogelijkheid een akte van statutenwijziging in het Engels te verlijden na digitale oprichting van de bv in het Engels. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse orde van advocaten denkt dat dit in de praktijk tot ongelukken kan leiden, bijvoorbeeld omdat de notaris die wordt gevraagd de statuten te wijzigen (in het Nederlands) niet altijd de notaris zal zijn die de oprichtingsakte (in het Engels) heeft gepasseerd. Zowel het CDA als de VVD willen graag van de regering weten waarom er geen uitzondering in het wetsvoorstel is opgenomen.

Misbruik
Daarnaast vraagt de VVD de regering of zij de gevolgen van het wetsvoorstel voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in kaart kan brengen. En welke maatregelen treft de regering om misbruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht te voorkomen? Ook vraagt de VVD aandacht voor de risico’s van deepfake technologie bij het digitaal passeren op afstand en het veiligstellen van de waarborgen voor de identificatie van personen als zij vanuit Caribisch Nederland in Nederland online een bv willen oprichten.

Identificeren
De SP wil meer weten over in welke gevallen notarissen zullen twijfelen over de identiteit van een persoon en dus nader onderzoek moeten doen. En hoe wordt in de digitale praktijk gecontroleerd of iemand handelingsbekwaam of vertegenwoordigingsbevoegd is?

UBO-register
In het wetsvoorstel is er voor gekozen om een inschrijving in het UBO-register niet noodzakelijk te maken voor de digitale oprichting van een bv. Maar D66 ziet hier een meerwaarde in en wil daarom van de regering weten welke inhoudelijke bezwaren zij heeft tegen het verplicht stellen van deze inschrijving.

Expertise
De KNB stelt graag haar expertise over de DOBV ter beschikking voor het beantwoorden van de Kamervragen, ter ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het notariaat kan inmiddels dankzij een kennisbank en proeftuin kennis maken met het digitaal oprichten van een bv.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...