Vertrouwen in notariaat onverminderd sinds marktwerking

De marktwerking heeft geen negatieve effecten op het vertrouwen in het notariaat gehad en heeft niet geleid tot meer tuchtklachten. Dat antwoordt Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, op schriftelijke vragen van Maarten Groothuizen (D66).

Het Tweede Kamerlid stelde een aantal vragen over de staat van het notariaat. Hij uitte daarbij zijn zorgen over het openbaar maken van opgelegde tuchtmaatregelen. De minister stelt in de beantwoording van de vragen (pdf, 178 kB) dat het wettelijk systeem toereikend is. De behandeling van de klachten is openbaar, net als de tuchtrechtelijke uitspraak. Uitspraken van de tuchtrechter zijn bovendien geanonimiseerd terug te vinden op tuchtrecht.nl.

Aantal tuchtzaken
Volgens de minister is er sinds de invoering van de marktwerking geen duidelijke trend waarneembaar in het aantal tuchtzaken in het notariaat. Ook in hoger beroep is er geen eenduidige tendens. Daarbij blijkt uit de jaarverslagen van de tuchtcolleges niet dat er meer of zwaardere sancties zijn opgelegd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het notariaat door de marktwerking competitiever is geworden zonder het belang van de cliënt uit het oog te verliezen. Ook de invoering van intercollegiale toetsing kan daarbij een rol spelen.

Toegankelijkheid
Ook de zorgen dat het notariaat door de marktwerking minder toegankelijk is geworden voor mensen met een laag inkomen zijn volgens de minister onterecht. De tarieven zijn sinds de invoering van de marktwerking iets gedaald, met name op het gebied van onroerend goed. In de familiepraktijk stegen de prijzen weliswaar, maar dat heeft niet geleid tot minder toegankelijkheid. Het notariaat is zich bovendien meer gaan richten op de cliënt, wat ook blijkt uit de opkomst van het levenstestament.

Vertrouwen
Het marktwerking heeft geen invloed gehad op het vertrouwen in het notariaat, stelt de minister vast. Dat blijkt volgens hem uit verschillende rapporten. De notaris staat nog steeds voor rechtszekerheid, deskundigheid en onpartijdigheid. Bovendien heeft de marktwerking er voor gezorgd dat notariskantoren meer aandacht hebben gekregen voor bereikbaarheid, informatievoorziening en flexibele openingstijden.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...