Wet doorberekening kosten tucht en toezicht niet uitgesteld

De minister van Veiligheid en Justitie is niet van plan een deel van de wet doorberekening kosten tuchtrecht en toezicht later in werking te laten treden. Dit was een suggestie van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Die wilde daarmee de periode overbruggen waarin de wet al in werking was getreden, maar het garantiefonds nog niet wettelijk was geregeld. Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag die 11 november is verschenen.

De minister stelt dat de KNB over middelen beschikt om voor het jaar 2017 reeds te voorzien in een hogere ledenbijdrage. Gelet op de begrotingscyclus van de KNB werd de contributie voor 2017 echter al vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 8 maart 2016. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een hogere ledenbijdrage vast te stellen. Met het oog op de verdere behandeling van het wetsvoorstel heeft de KNB de Eerste Kamer van deze omissie direct op de hoogte gesteld (pdf).

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...