Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom aangenomen in Eerste Kamer

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent echter ook dat de herverkavelingsakte per 1 januari 2021 voor problemen kan gaan zorgen.

Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is al een deel van de opmerkingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in het wetsvoorstel verwerkt of door de minister nader toegelicht. Dit betreft onder meer de reikwijdte van de notariële toets aan de voorwaarden bij het passeren van de onteigeningsakte. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is, dankzij de inbreng van Maarten Verkerk (ChristenUnie), nog een aantal vragen (pdf, 135 kB) van de KNB door de minister verduidelijkt. Denk daarbij aan de verbeteringseis bij kavelruil, wie de begrenzing van het landelijk/stedelijk gebied bij kavelruil bepaalt en of de inschrijving van een kavelruilovereenkomst in de openbare registers nou wel of niet verplicht is.

Rechten herverkaveling
De formulering van het artikel over de herverkavelingsakte blijft echter ongewijzigd en de minister heeft op de nadere vragen van de KNB geen bevredigend antwoord gegeven. Dat betekent dat de geldende jurisprudentie, die bepaalt dat de rechercheplicht van de notaris bij een herverkavelingsakte zich beperkt tot alleen zakelijke rechten, onder de nieuwe wet niet meer van toepassing is. Dit levert de notaris veel meer uitzoekwerk op, wat ook vertragend zal werken in het verkavelingsproces.

Monitoren
Het wetsvoorstel nu is aangenomen en gaat per 1 januari 2021 in als onderdeel van de gehele Omgevingswet. De KNB zal na deze datum de nieuwe werkwijze rondom de herverkavelingsakte monitoren. In de loop van 2021 zal de beroepsorganisatie bij het notariaat polsen hoe zij de uitwerking van het wetsvoorstel op dit punt in de praktijk ervaren. Die informatie zal de KNB vervolgens aan het ministerie overbrengen.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...