Wetsvoorstel 'bescherming erfgenamen tegen schulden' aangenomen

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt dat erfgenamen een erfenis alleen zuiver aanvaarden, wanneer zij goederen uit een nalatenschap verkopen of bezwaren.

De KNB is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in het wetsvoorstel staat. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Maar de voorgestelde regeling zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Verplichte publicatie vervalt
Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, vervalt ook de verplichte publicatie in nieuwsbladen van bijvoorbeeld de benoeming van de vereffenaar.

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...