‘Wetsvoorstel tucht en toezicht lost alleen financieel probleem op’

‘De regering wil met het wetsvoorstel tucht en toezicht alleen een financieel probleem oplossen’, dit zei (pdf) Willibrord Davids, oud-kandidaat-notaris en oud-president van de Hoge Raad donderdag tijdens de Juridische Poort. ‘Het wetsvoorstel is geen prikkel voor notarissen en gerechtsdeurwaarders om zich nog netter te gedragen. Hiervoor is de beroepseed en die schat ik hoger in. Zij die dat niet doen, zullen zich ook niks van deze prikkel aantrekken.’

Ruim vijftig mensen waren donderdag naar Nieuwspoort gekomen om over het wetsvoorstel te praten. Jef Oomen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaf aan dat het notariaat bijdraagt aan rechtsbescherming. De kosten voor tucht en toezicht horen bij de hele maatschappij te liggen en zouden uit algemene middelen betaald moeten worden.’ Vicevoorzitter Nienke van Bockhooven van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) voegde daar nog aan toe: ‘Een klacht tegen een gerechtsdeurwaarder komt er doorgaans niet omdat hij zijn werk niet goed doet, maar om wat hij doet. Een schuldenaar vraagt nu eenmaal niet vrijwilliger om een deurwaarder.’

Financiële prikkel
Na een stukje geschiedenis van de wil om het tucht en toezicht te veranderen, gaf Davids zijn principiële bezwaren aan. Zijn bezwaren zijn klemmender bij het toezicht dan bij de tuchtrechtspraak. Hij vraagt zich af hoe onafhankelijk de toezichthouder nog is als hij wordt betaald door de beroepsgroep? Vervolgens was het de beurt aan Tweede Kamerleden Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Michiel van Nispen (SP) en Bart Joosen, hoogleraar Prudentieel Toezicht. Van Wijngaarden vindt dat iedereen moet bijdragen aan de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Hij ziet niet in waarom notarissen en gerechtsdeurwaarders dit niet zouden moeten. Van Nispen geeft aan dat het niet zo is dat deze beroepsgroepen de crisis aan zich voorbij hebben zien gaan. Waarom deze financiële prikkel dan nog nodig is, begrijpt hij niet.

Onafhankelijkheid in gevaar
Volgens Joosen moet het wetsvoorstel nog eens goed worden bekeken. ’Als de sector zich kan bemoeien met de budgettering van de toezichthouder komt de onafhankelijkheid van de toezichthouder in gevaar.’ Vervolgens kwamen er aardig wat vragen uit het publiek De meeste gingen naar de VVD, die voorstander is van het wetsvoorstel. Zo wilde een notaris weten wie dan toezicht houdt op de toezichthouder? Een duidelijk antwoord hierop had Van Wijngaarden nog niet. ‘Hier moeten wij goed over nadenken.’

20150619 Juridische Poort2

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...