Wijzigingen wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ positief ontvangen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) zijn tevreden met het voorstel waardoor erfgenamen een erfenis alleen zuiver aanvaarden, wanneer zij goederen uit een nalatenschap verkopen of bezwaren. Hiermee komt staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie tegemoet aan de eerdere, door beide organisaties geuite kritiek op het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’.

Door de aanscherping van de zogenoemde ‘aanvaardingsfictie’ zullen erfgenamen niet meer onbewust een nalatenschap aanvaarden, want het meenemen van een familiefotoalbum of het opruimen van de woning is geen daad van aanvaarding meer. Iets wat in het verleden wel zo was.

Voorstander van beschermingsregeling
Daarnaast zijn KNB en EPN voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in het wetsvoorstel staat. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Wel benadrukken beide organisaties dat deze regeling geen wondermiddel is dat voor erfgenamen alle problemen oplost. Zoals het wetsvoorstel aangeeft, zullen de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt.

Ook het voorstel om de verplichte publicaties in nieuwsbladen van bijvoorbeeld de benoeming van de vereffenaar, te laten vervallen, juichen beide organisaties toe. Dit levert voor erfgenamen een aanzienlijke kostenbesparing op bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

Goede publieksvoorlichting
KNB en EPN blijven goede publieksvoorlichting wel erg belangrijk vinden. Omdat dit een gezamenlijke taak van overheid en notariaat is, zou de overheid moeten voorzien in algemene voorlichting, aldus de organisaties. De KNB heeft al op verschillende manieren de voorlichting over nalatenschappen toegespitst en uitgebreid. Zo heeft de KNB de brochure ‘Een erfenis, wat nu’ en de website www.notaris.nl aangepast. Verder heeft de KNB de samenwerking met de uitvaartbranche gezocht. In diverse uitvaartmedia is gewezen op de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden.

Verdere procedure
KNB en EPN hebben bovenstaande aandachtspunten bij de leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie onder de aandacht gebracht. De eerste fase van de behandeling van het wetsvoorstel is op 3 september als de commissie een schriftelijke reactie geeft op het voorstel.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...