Logo KNB.nl
English

Column van de voorzitter

Tijd voor de notariële koopakte

Op de dag dat het zomerreces begon, viel het kabinet: ik had het, zoals velen, niet zien aankomen. Was dat nu echt nodig? Nederland staat immers voor belangrijke beslissingen, onder andere over stikstof, klimaat en immigratie. Aan de andere kant bieden verkiezingen ook kansen voor een frisse wind door het politieke bestel. Ik ben benieuwd wat alle persoons- wissels en zeker ook de nieuwe partijen teweeg gaan brengen. Het lijkt nog volstrekt onvoorspelbaar.

Tekst: Annerie Ploumen | Beeld: Truus van Gog Notariaat Magazine 2023-06
Annerie Ploumen nieuw

'Een notariële koopakte kan verschillende actuele problemen voorkomen'

Bij de KNB hebben wij de zomerperiode benut om te bepalen wat wij een nieuwe politieke lichting willen meegeven. Daar waren we snel uit: wij willen dat de notaris eerder een rol krijgt bij de koop van onroerend goed. Een notariële koopakte kan een aantal actuele problemen, zoals grondspeculatie, helpen voorkomen. U leest er meer over in het artikel De notaris eerder aan tafel bij de koop. Dit voorstel gaan wij in aanloop naar de verkiezingen dan ook rondbazuinen in Den Haag.

Opiniestuk

Het idee van de notariële koopakte bestaat natuurlijk al veel langer, maar door verschillende ontwikkelingen is het balletje opnieuw gaan rollen. Ik neem u even mee. In januari 2022 verscheen een opiniestuk van mijn hand in het Financieele Dagblad. Daarin schrijf ik dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet een slecht plan is, omdat het de rechtszekerheid ondermijnt. Over dit onderwerp worden Kamervragen gesteld en prompt krijg ik – op aandringen van de Kamer – een uitnodiging van verantwoordelijk minister De Jonge voor een gesprek. Wat de Omgevingswet betreft valt daar niet meer uit te halen dan een brochure voor consumenten, maar wij bespreken ook de transparantie van het koopproces. Op dat punt ziet De Jonge wel iets in het idee van de notariële koopakte. En laat dat nou ook uitkomst bieden bij het tegengaan van speculatie met landbouwgronden, een thema dat sinds begin dit jaar onder een vergrootglas ligt.
De tijd is rijp voor eerdere betrokkenheid van de notaris bij het koopproces. Hiermee kunnen wij de consument tijdig voorlichten over risico’s en beter beschermen tegen misstanden. Als de politiek hiervan doordrongen raakt, ben ik ervan overtuigd dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. Of we nu Frans, Dilan, Mona of willekeurig welk ander politiek talent als nieuwe premier krijgen.