Logo KNB.nl
English

Campagne Het moment

In de communicatiecampagne 'Het moment' staat een aantal belangrijke momenten centraal waarop de notaris een rol speelt in het leven van klanten én de eigenschappen die dit van hem of haar vraagt. Een bijdrage waar het notariaat trots op kan én moet zijn.

Voor de campagne zijn video’s, advertenties en banners gemaakt die laten zien hoe belangrijk de rol van de notaris is. Via online advertenties op LinkedIn, Instagram, verschillende websites en print advertenties in vakbladen worden het notariaat en haar stakeholders hierop gewezen. De campagne is een belangrijk onderdeel van 1 van de 3 thema’s in de Strategische Agenda Notariaat 2020 – 2025, namelijk Futurepro(o)f. De futureproof notarieel professional, de futureprof, heeft een sterke juridisch basis én ook de vaardigheden waar de maatschappij om vraagt. Programma Futurepro(o)f is een van de stappen die de beroepsorganisatie zet om bij te dragen aan een positief imago van het notariaat.

Positionering
Een belangrijk onderdeel van het programma Futurepro(o)f zijn activiteiten die gericht zijn op de positionering van het notariaat, zoals deze communicatiecampagne. Naast de positionering is er in dit programma ook aandacht voor 'opleiden en ontwikkelen'. Hierbij staan persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal, bijvoorbeeld door de herziening van de beroepsopleiding en PE-systematiek, 'werving en behoud'. Verder staan samenwerking met universiteiten op de agenda en worden er activiteiten voor en met startende kandidaat-notarissen georganiseerd. Een ander belangrijk aspect is 'notarieel werkgeluk', waarin onder andere werkklimaat, bedrijfscultuur en feedbacktools een rol spelen.

Campagnemateriaal
Notariskantoren kunnen diverse campagnematerialen downloaden, zoals video’s, advertenties en banners. Deze zijn te gebruiken voor de eigen website en/of social media.
Naar de campagnepagina voor notariskantoren

DSCF4656