Aangifte erfbelasting en nog onbekende WOZ-waarde

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erf- en schenkbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar (artikel 21 lid 5 SW). Ten tijde van het indienen van de aangifte is de laatste WOZ-waarde meestal nog niet bekend. De Belastingdienst heeft desgevraagd bevestigd dat dan de eerste WOZ-waarde moet worden ingevuld en dat als later blijkt dat de laatste WOZ-waarde lager is, de aanslag ambtshalve wordt verminderd.

Wanneer bijvoorbeeld de erflater in 2012 is overleden, kan worden gekozen voor de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 of de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. De laatste WOZ-waarde wordt echter pas begin 2013 bekend gemaakt. Om belastingrente te vermijden, zal de aangifte erfbelasting tijdig moeten worden ingediend. De KNB heeft uit de praktijk begrepen dat dan de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2011 wordt ingevuld en dat vervolgens bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag om de mogelijkheid open te houden later te kunnen kiezen voor de mogelijk lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012. Onlangs begreep de KNB uit de praktijk dat een inspecteur heeft aangegeven dat geen bezwaar hoeft te worden ingediend omdat gewoon achteraf een beroep kan worden gedaan op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 als blijkt dat deze voordeliger is. Volgens de inspecteur wordt in zo'n geval ambtshalve teruggave verleend van de teveel betaalde erf- en schenkbelasting. De Belastingdienst heeft deze werkwijze desgevraagd bevestigd.

Kort briefje
In de toelichting op de aangifte erfbelasting staat:
“Vraag 3a Woningen in Nederland
Bij vraag 3a mag u kiezen of u de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 of 1 januari 2013 invult. Behalve als de woning is veranderd na het vaststellen van de WOZ-waarde en voor het overlijden.
Hebt u de WOZ-waarde met de peildatum 1 januari 2013 nog niet ontvangen van uw gemeente? Dan vult u de WOZ-waarde in met de peildatum 1 januari 2012. Als later blijkt dat de WOZ-waarde met de peildatum 1 januari 2013 lager is, kunt u alsnog bezwaar maken tegen de eerder opgegeven waarde, ook na de bezwaartermijn van zes weken. Wij verminderen dan de aanslag.”
De Belastingdienst heeft aangegeven dat bij een lagere WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2013 een formeel bezwaar niet nodig is. Na ontvangst van de lagere WOZ-beschikking door de cliënt volstaat een kort briefje aan de Belastingdienst met het liefst bijgevoegd een kopie van deze WOZ-beschikking. Dit laatste omdat het soms even duurt voordat de nieuwe WOZ-gegevens voor de Belastingdienst beschikbaar zijn. Vervolgens wordt de aanslag ambtshalve verminderd.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...