Aantal akten daalt in alle sectoren, verwachtingen blijven positief

Het aantal akten dat notarissen afgelopen maand passeerden, is met 11 procent gedaald vergeleken met de maand oktober vorig jaar. De daling blijft echter niet langer beperkt tot het aantal overdrachtsakten. Ook het aantal hypotheekakten is afgelopen maand gedaald, zowel vergeleken met vorig jaar oktober als met de maand september.

In totaal passeerden notarissen in oktober 147.609 akten. Dat zijn er bijna 18.500 minder dan vorig jaar oktober en bijna 8.000 minder dan in de maand september. Voor het eerst in tijden is het aantal hypotheekakten afgenomen. Passeerden notarissen in september nog ruim 38.000 akten, in oktober waren dat er bijna 34.500: een daling van bijna 10 procent. Ook vergeleken met de maand oktober vorig jaar nam het aantal hypotheekakten af met bijna 10 procent.

Daling vastgoedpraktijk zet door
De daling van het aantal hypotheek- en overdrachtsakten zet de komende tijd door, zo verwachten notarissen. Uit het maandelijks onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat bij ruim 50 procent van de respondenten het aantal nieuwe dossiers voor overdrachten en hypotheken is afgenomen. Vorige maand was dat de verwachting bij 45 procent van de respondenten. Bij 24 procent blijft die daling beperkt tot minder dan 10 procent ten opzichte van vorige maand. Vorige maand was dat bij 16 procent van de respondenten de verwachting. Bij 21 procent (was vorige maand 20 procent) is die daling 10 tot 25 procent. Bijna 8 procent (vorige maand 6 procent) meldt zelfs een daling van tussen de 25 en 50 procent.

Levenstestament lichtpuntje in familiepraktijk
Ook in de familiepraktijk nam het totaal aantal akten afgelopen maand af, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In oktober 2020 passeerden notarissen bijna 52.000 akten in de familiepraktijk. In oktober 2021 waren dat er bijna 48.000, ongeveer 7,5 procent minder dan vorig jaar. Vergeleken met september 2021 steeg het totaal aantal akten in de familiepraktijk iets, maar die stijging is geheel te danken aan een toename van het aantal levenstestamenten (plus 6 procent). Dat is overigens niet toevallig, want de KNB heeft recent met de campagne ‘Teken vandaag voor morgen’ actief reclame gemaakt voor het levenstestament. Alle andere aktesoorten in de familiepraktijk namen in aantal af. Toch blijven notarissen positief over de toekomst van deze praktijk. 36 procent van de respondenten meldt een toename van het aantal nieuwe zaken. Van hen meldt 24 procent een toename van minder dan 10 procent en 11 procent een toename van 10 tot 25 procent.

Ook ondernemingsrechtpraktijk valt tegen
Uit het maandelijkse onderzoek van de KNB kwam vorige maand een redelijke positieve verwachting naar voren over de ontwikkelingen in de ondernemingspraktijk. Die positieve verwachting is nog niet terug te zien in de CDR-cijfers. In totaal daalde het aantal akten in de ondernemingspraktijk namelijk van ruim 9.500 in september naar ongeveer 9.000 in oktober, een daling van ruim 5 procent. Vergeleken met de maand oktober vorig jaar is de afname ruim 10 procent. Wellicht dat de CDR-cijfers in deze praktijk de volgende maand wel toenemen, want notarissen blijven onverminderd positief. Een derde van de respondenten geeft aan dat het aantal nieuwe zaken is toegenomen. Ruim 7 procent meldt een afname. 13 procent meldt een toename van minder dan 10 procent. Vorige maand was dat de verwachting van 8 procent van de respondenten. 19 procent (was vorige maand 13 procent) geeft aan dat het aantal nieuwe zaken is toegenomen met 10 tot 25 procent.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...