Beroepsorganisaties onderzoeken hun rol bij minder zelfredzame mensen

‘We moeten bij mensen met minder zelfredzaamheid niet alleen kijken naar de diversiteit van hun beperkingen, maar ook van hun krachten.’ Dit zei Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, op 14 december tijdens het seminar ‘Doen of laten?’

Zo’n 100 aanwezige beroepsbeoefenaren en genodigden spraken die middag over de rol van beroepsorganisaties en -beoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Namens de KNB voerde bestuursvoorzitter Annerie Ploumen het woord. Zij riep op meer samen te werken aan de verbetering van bereikbaarheid, begrijpelijkheid en betaalbaarheid van de juridische dienstverlening. Waarbij het notariaat door de preventieve werking haar rol kan vervullen.

Samenwerking
Ook waren er inspirerende reflecties. Zo zei Quirine Eijkman, lector toegang tot het recht: ‘Het is moeilijk om aan te sluiten bij mensen met wisselend doenvermogen. De kern zit ‘m voor beroepsorganisaties in samenwerking. De dienstverlening moet zich echt aanpassen aan deze groep mensen.’

Vertrouwen
Songül Mutluer, Tweede Kamerlid PvdA, liet weten het mooi te vinden dat de beroepsgroepen stilstaan bij dit onderwerp: ‘Ik juich elke samenwerking toe. Verbind het recht met de zorg en neem elke drempel weg die het recht ontoegankelijk maakt.’ Marianne van den Anker, Ombudsman in Rotterdam kwam met urgentie, bemoediging en inspiratie: ‘Veel mensen zijn al van het kastje naar de muur gestuurd. Ook al ben ik vaak ook niet de aangewezen persoon, ik stuur ze niet meer weg. In wie moeten zij nog vertrouwen hebben? In ons allemaal!’

Gezamenlijk initiatief
Het seminar 'Doen of laten?' was een gezamenlijk initiatief van de KNB, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Lees de toespraak van Dineke de Groot, president Hoge Raad (pdf, 183 kB)

Bekijk de video van de bijeenkomst (3:29 min)

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...