Beroepsorganisaties onderzoeken hun rol bij minder zelfredzame mensen

‘We moeten bij mensen met minder zelfredzaamheid niet alleen kijken naar de diversiteit van hun beperkingen, maar ook van hun krachten.’ Dit zei Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, op 14 december tijdens het seminar ‘Doen of laten?’

Zo’n 100 aanwezige beroepsbeoefenaren en genodigden spraken die middag over de rol van beroepsorganisaties en -beoefenaren bij dienstverlening aan mensen met beperkte zelfredzaamheid. Namens de KNB voerde bestuursvoorzitter Annerie Ploumen het woord. Zij riep op meer samen te werken aan de verbetering van bereikbaarheid, begrijpelijkheid en betaalbaarheid van de juridische dienstverlening. Waarbij het notariaat door de preventieve werking haar rol kan vervullen.

Samenwerking
Ook waren er inspirerende reflecties. Zo zei Quirine Eijkman, lector toegang tot het recht: ‘Het is moeilijk om aan te sluiten bij mensen met wisselend doenvermogen. De kern zit ‘m voor beroepsorganisaties in samenwerking. De dienstverlening moet zich echt aanpassen aan deze groep mensen.’

Vertrouwen
Songül Mutluer, Tweede Kamerlid PvdA, liet weten het mooi te vinden dat de beroepsgroepen stilstaan bij dit onderwerp: ‘Ik juich elke samenwerking toe. Verbind het recht met de zorg en neem elke drempel weg die het recht ontoegankelijk maakt.’ Marianne van den Anker, Ombudsman in Rotterdam kwam met urgentie, bemoediging en inspiratie: ‘Veel mensen zijn al van het kastje naar de muur gestuurd. Ook al ben ik vaak ook niet de aangewezen persoon, ik stuur ze niet meer weg. In wie moeten zij nog vertrouwen hebben? In ons allemaal!’

Gezamenlijk initiatief
Het seminar 'Doen of laten?' was een gezamenlijk initiatief van de KNB, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Lees de toespraak van Dineke de Groot, president Hoge Raad (pdf, 183 kB)

Bekijk de video van de bijeenkomst (3:29 min)

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...