Civielrechtelijk bestuursverbod 1 juli in werking (update)

Vanaf 1 juli kan een bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. Hetzelfde geldt voor bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Het verbod is onderdeel van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod die 1 juli in werking treedt.

De regering wil hiermee faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement bestrijden en voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten. 

Registratie
Op aangeven van de griffie van de rechtbank worden onherroepelijk opgelegde bestuursverboden geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Deze registratie is openbaar en te raadplegen via een aan te leggen lijst die beschikbaar komt via de website van de Kamer van Koophandel. De vermelding van een opgelegd bestuursverbod loopt van inwerkingtreding tot de vervaldatum die door de rechter is bepaald. De Kamer van Koophandel schrijft op basis van onherroepelijke uitspraken tevens de betrokken bestuurders uit het handelsregister uit. De regelgeving moet nog worden aangepast om registratie van bestuursverboden door de Kamer van Koophandel mogelijk te maken. Dit zal naar verwachting geregeld zijn voordat de eerste onherroepelijke uitspraken van bestuursverboden er liggen. Zodra het bestuursverbodenregister raadpleegbaar is, zal de KNB hierover berichten.

Rol notaris
De notaris en de Kamer van Koophandel krijgen een rol bij de handhaving van het civielrechtelijk bestuursverbod. Zij mogen niet meewerken aan de oprichting en inschrijving van een rechtspersoon waarin een bestuurder wordt benoemd die een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. Omdat bestuursverboden online zullen worden geregistreerd door de Kamer van Koophandel, kunnen de notaris en de Kamer van Koophandel eenvoudig nagaan of een persoon die een rechtspersoon wil oprichten of als bestuurder wil worden ingeschreven een bestuursverbod heeft.

Strafrechtelijke mogelijkheden
Ook de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude treedt op 1 juli in werking. Deze wet verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Fraudeurs ontspringen nu vaak de dans als de curator een lege boedel aantreft. De wet ziet op gevallen waarin activa van de onderneming voor het intreden van het faillissement zijn weggesluisd en er geen administratie is gevoerd. Terug rechercheren is in dergelijke gevallen moeilijk. Om faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken, komt er daarom onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement. 

Centraal aandeelhoudersregister
Beide wetten maken onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB heeft daarom gepleit voor invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod. Verder is de beroepsorganisatie groot voorstander van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Ook dit is een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...