Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al het geval is. Daar komen twee ouders bij die 'deelgezag' hebben. Dit kunnen stiefouders, pleegouders of andere familieleden zijn.

Deze kabinetsreactie wijkt af van het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap wettelijk mogelijk te maken. De commissie had liever gezien er voor alle ouders volwaardig ouderschap is.  

Nieuwe gezinsvormen
Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen en hebben meer dan twee ouders die voor hen zorgen. Omdat er tot nu toe maar twee ouders het gezag konden hebben over een kind, was het voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen lastig om te bepalen of een ouder besluiten mag nemen voor het kind. 'Dit is niet in het belang van het kind,' lichtte Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming toe. 'Daarom gaan we deelgezag mogelijk maken voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.'

Erfenis
De Issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid geadviseerd over deze vraagstukken. Zo stelde de issuegroep dat een kind met meer dan twee ouders zonder wijziging van Boek 4 van al zijn ouders erfgenaam is, met alle daaraan verbonden gevolgen. Dat past in de visie van de Staatscommissie op volwaardig ouderschap. Omdat het kabinet nu niet kiest voor volledig gezag, verandert er nu ook niets in het erfrecht.

Verder in het nieuws

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliƫnten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...