Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2023

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dat betekent bijvoorbeeld dat per 1 januari 2023 de overdrachtsbelasting voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, omhoog gaat van 8 naar 10,4 procent. Eerder heeft de Tweede Kamer hiermee al ingestemd.

De zogenoemde jubelton, waarbij ouders hun kinderen meer dan 100.000 euro belastingvrij kunnen schenken voor het kopen van een woning, wordt beperkt tot 28.947 euro. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze schenkingsvrijstelling helemaal afgeschaft. Daar staat tegenover dat starters op de woningmarkt die jonger zijn dan 35 jaar vanaf 1 januari een vrijstelling krijgen van overdrachtsbelasting, als de woningwaarde onder de 440.000 euro ligt. De woningwaardegrens is nu 400.000 euro.

Periodieke giften
De aftrek van periodieke giften wordt volgens het Belastingplan 2023 per 1 januari begrensd tot 250.000 euro per kalenderjaar. Tot nu toe is hiervoor geen aftrekgrens. Het kabinet vindt het echter niet wenselijk dat bij zeer hoge periodieke giften het belastbaar inkomen tot nul kan worden gereduceerd.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...