Forse daling aantal vastgoedakten in januari

Het heeft even geduurd, maar de krapte op de woningmarkt is nu ook goed zichtbaar in het notariaat. Notarissen passeerden in de maand januari namelijk voor het eerst sinds tijden fors minder vastgoedakten. In totaal passeerden notarissen in januari iets meer dan 146.000 akten, ruim 10.000 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Een daling van 6,6 procent.

De daling kwam volledig voor rekening van de vastgoedpraktijk. Zo nam het aantal overdrachtsakten vergeleken met de eerste maand van vorig jaar af met maar liefst 23 procent. Ook het aantal afgesloten hypotheken daalde deze maand flink, van ruim 39.000 in januari 2021 naar iets minder dan 35.000 dit jaar. Een daling van 11 procent.

Familiepraktijk in de lift
Akten in de familiepraktijk doen het echter onverminderd goed. Zo steeg het aantal levenstestamenten met ruim 21 procent ten opzichte van een jaar geleden, van 12.190 naar 14.802. Het aantal testamenten steeg met ruim 4 procent, van 23.097 naar 24.088. In de ondernemingsrechtpraktijk is het aantal akten deze maand stabiel vergeleken met vorig jaar januari; dit jaar iets meer dan 10.000 akten, in januari 2021 net iets minder dan 10.000 akten.

Verwachtingen
De verwachtingen van notarissen die hebben deelgenomen aan het maandelijkse onderzoek van de KNB naar de werkvoorraad laat zien dat de trend die de cijfers van januari laten zien voorlopig aanhoudt. 60 procent van de respondenten meldt dat het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk is afgenomen en bij bijna 36 procent is dat aantal gelijk gebleven. Bijna 27 procent noteert een daling van minder dan 10 procent, bijna 24 procent een daling van 10 tot 25 procent en ongeveer 10 procent meldt een daling van 25 tot 50 procent. In de familiepraktijk meldt bijna 29 procent een toename van het aantal nieuwe zaken en bij ruim 64 procent is dat aantal gelijk gebleven. In de ondernemingspraktijk meldt ruim 21 procent een toename van het aantal nieuwe zaken, maar ruim 17 procent noteert een afname.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...