GCV adviseert over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter het invoeren van een regeling voor het grensoverschrijdend juridisch splitsen en omzetten van rechtspersonen. Wel vraagt de GCV zich af of de nieuwe wetgeving leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing bij grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen. Verder is de commissie het er mee eens dat de notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven.

Dit schrijft de commissie in haar advies over het voorontwerp Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. De GCV heeft eerder geadviseerd over de richtlijn die Nederland uiterlijk op 31 januari 2023 moet implementeren. In het advies (pdf) maakt de GCV diverse opmerkingen over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Hierbij wijst de commissie ook op het belang van de fiscale behandeling van de diverse grensoverschrijdende verrichtingen.

Fraudetoets
De notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven. Bij het pre-attest wordt een fraudetoets ingevoerd. Dat betekent dat de notaris de verklaring niet afgeeft als hij vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden. Volgens de toelichting bij het voorontwerp sluit de fraudetoets aan bij de huidige rol van de notaris als poortwachter en heeft deze dezelfde zwaarte en omvang.

Onderzoeksplicht
De GCV merkt op dat de fraudetoets nieuw is voor de notaris en vragen van praktische en dogmatische aard oproept. Bijvoorbeeld naar de reikwijdte van het door de notaris uit te voeren onderzoek. Volgens de commissie is het aan te raden deze onderzoeksplicht van de notaris in nadere regelgeving of via de KNB verder te duiden.

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...