GCV adviseert over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter het invoeren van een regeling voor het grensoverschrijdend juridisch splitsen en omzetten van rechtspersonen. Wel vraagt de GCV zich af of de nieuwe wetgeving leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing bij grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen. Verder is de commissie het er mee eens dat de notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven.

Dit schrijft de commissie in haar advies over het voorontwerp Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. De GCV heeft eerder geadviseerd over de richtlijn die Nederland uiterlijk op 31 januari 2023 moet implementeren. In het advies (pdf) maakt de GCV diverse opmerkingen over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Hierbij wijst de commissie ook op het belang van de fiscale behandeling van de diverse grensoverschrijdende verrichtingen.

Fraudetoets
De notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven. Bij het pre-attest wordt een fraudetoets ingevoerd. Dat betekent dat de notaris de verklaring niet afgeeft als hij vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden. Volgens de toelichting bij het voorontwerp sluit de fraudetoets aan bij de huidige rol van de notaris als poortwachter en heeft deze dezelfde zwaarte en omvang.

Onderzoeksplicht
De GCV merkt op dat de fraudetoets nieuw is voor de notaris en vragen van praktische en dogmatische aard oproept. Bijvoorbeeld naar de reikwijdte van het door de notaris uit te voeren onderzoek. Volgens de commissie is het aan te raden deze onderzoeksplicht van de notaris in nadere regelgeving of via de KNB verder te duiden.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...