GCV adviseert over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter het invoeren van een regeling voor het grensoverschrijdend juridisch splitsen en omzetten van rechtspersonen. Wel vraagt de GCV zich af of de nieuwe wetgeving leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing bij grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen. Verder is de commissie het er mee eens dat de notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven.

Dit schrijft de commissie in haar advies over het voorontwerp Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. De GCV heeft eerder geadviseerd over de richtlijn die Nederland uiterlijk op 31 januari 2023 moet implementeren. In het advies (pdf) maakt de GCV diverse opmerkingen over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Hierbij wijst de commissie ook op het belang van de fiscale behandeling van de diverse grensoverschrijdende verrichtingen.

Fraudetoets
De notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven. Bij het pre-attest wordt een fraudetoets ingevoerd. Dat betekent dat de notaris de verklaring niet afgeeft als hij vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden. Volgens de toelichting bij het voorontwerp sluit de fraudetoets aan bij de huidige rol van de notaris als poortwachter en heeft deze dezelfde zwaarte en omvang.

Onderzoeksplicht
De GCV merkt op dat de fraudetoets nieuw is voor de notaris en vragen van praktische en dogmatische aard oproept. Bijvoorbeeld naar de reikwijdte van het door de notaris uit te voeren onderzoek. Volgens de commissie is het aan te raden deze onderzoeksplicht van de notaris in nadere regelgeving of via de KNB verder te duiden.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...