GCV adviseert over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt het wetsvoorstel dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. De commissie geeft de Tweede Kamer nog wel enkele aanbevelingen mee.

Het wetsvoorstel maakt het makkelijker rechtspersonen die de samenleving ontwrichten te verbieden en te ontbinden. Het maakt daarbij niet uit of het om de werkzaamheden van de rechtspersoon gaat of om het doel daarvan. Zodra een van beide in strijd is met de openbare orde, kan de rechtspersoon worden verboden en ontbonden. Het wetsvoorstel introduceert ook een bestuursverbod voor bestuurders van een verboden rechtspersoon.

Ondermijning
Volgens de GCV, waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samenwerken, is het wetsvoorstel een goed instrument om ondermijning van de rechtsorde tegen te gaan. Het is volgens de commissie van groot belang dat de verbodenverklaringsprocedure waarborgen bevat. De GCV wijst erop dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm geen maatregelen bevat om de doorlooptijd van deze procedure te verbeteren.

Bestuursverbod
Bij de voorgestelde toepassing van het bestuursverbod plaatst de GCV wel enkele kanttekeningen. De commissie vraagt zich af of de rechtbank niet een grotere discretionaire bevoegdheid kan krijgen bij de toepassing van het bestuursverbod. Ook vraagt de commissie zich af hoe de regeling van het bestuursverbod werkt ten opzichte van bestuurders die voor of tijdens een verbodenverklaringsprocedure aftreden als bestuurder. Ook zij moeten door het bestuursverbod worden getroffen.

Initiatiefwetsvoorstel
De GCV herhaalt in haar advies (pdf, 267 kB) aan de Tweede Kamer een aantal suggesties uit haar eerdere advies over het initiatiefwetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt ingegaan op de relatie tot dit initiatiefwetsvoorstel, dat ook bij de Tweede Kamer in behandeling is. Volgens de regering sluiten deze voorstellen elkaar niet uit. De GCV vindt echter dat het initiatiefwetsvoorstel ingetrokken zou moeten worden.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...