GCV: vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

De digitale algemene vergadering (AV) moet een vaste plaats in de wet krijgen. Dat vindt de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV). Zij kan zich daarom goed vinden in de voorgestelde regeling hiervoor. Op een aantal punten van deze regeling geeft de commissie nader commentaar.

Dit schrijft de commissie (pdf) in haar advies over het voorontwerp van een wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsvoorstel regelt dat privaatrechtelijke rechtspersonen – onder meer nv's, bv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen – digitaal kunnen vergaderen. Er worden enkele voorwaarden gesteld, zodat de digitale AV goed kan verlopen. Verder wordt het eenvoudiger om langs digitale weg op te roepen voor de AV.

Verbetering
Het voorontwerp bevat volgens de GCV een verbetering ten opzichte van de regeling van de digitale AV in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Het uitgangspunt van het voorontwerp is dat aandeelhouders volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de digitale AV, alsof zij in de AV fysiek aanwezig zijn. Aandeelhouders die online deelnemen, moeten volgens het voorontwerp door middel van een tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel van de verhandelingen op de AV kennis kunnen nemen en aan de AV deel kunnen nemen. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid bevatte beperkingen op deze punten.

Noodregeling
Het voorontwerp gaat er volgens de GCV terecht van uit dat er een statutaire basis moet zijn voor een digitale AV. Voor nv’s en bv’s (en coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) waarvan de statuten om welke reden dan ook niet worden gewijzigd, vindt de commissie het van belang dat een adequate noodregeling kan gelden als daarvoor aanleiding bestaat. De GCV meent daarom dat naast de voorgestelde structurele regeling een goede noodwet paraat moet staan. Die noodwet kan grotendeels aansluiten bij de regeling van de digitale AV zoals die nu wordt voorgesteld.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...