Hof vernietigt uitspraak over fiscale behandeling privévermogen

Het Hof Den Bosch heeft de uitspraak van de Rechtbank Breda over de discriminerende werking van de Successiewet vernietigd. Volgens het hof mag er een andere fiscale regeling gelden voor de verkrijging van privévermogen dan voor de verkrijging van ondernemingsvermogen.

Volgens het hof is de achtergrond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet het waarborgen van de continuïteit van een onderneming. Op grond daarvan mag een verkrijging van ondernemingsvermogen anders worden geregeld dan een verkrijging van niet-ondernemingsvermogen. De wetgever is hiermee zijn beoordelingsvrijheid niet te buiten gegaan. Het hof vindt dat het oordeel van de wetgever moet worden geëerbiedigd omdat het ‘niet van redelijke grond is ontbloot’.

Massaal bezwaarprocedure
Op 13 juli 2012 deed de rechtbank in Breda uitspraak in een procedure die een erfgenaam had aangespannen. De erfgenaam, die ander vermogen dan ondernemingsvermogen had verkregen, betoogde dat de Successiewet in strijd is met internationale verdragen, omdat deze verkrijgers van ondernemingsvermogen te sterk bevoordeelt. De rechtbank oordeelde dat de Successiewet inderdaad een onaanvaardbaar groot onderscheid in fiscale behandeling maakt tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Naar aanleiding hiervan heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten de massaal bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 25a AWR te volgen. Die procedure loopt nog.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...