Hof vernietigt uitspraak over fiscale behandeling privévermogen

Het Hof Den Bosch heeft de uitspraak van de Rechtbank Breda over de discriminerende werking van de Successiewet vernietigd. Volgens het hof mag er een andere fiscale regeling gelden voor de verkrijging van privévermogen dan voor de verkrijging van ondernemingsvermogen.

Volgens het hof is de achtergrond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet het waarborgen van de continuïteit van een onderneming. Op grond daarvan mag een verkrijging van ondernemingsvermogen anders worden geregeld dan een verkrijging van niet-ondernemingsvermogen. De wetgever is hiermee zijn beoordelingsvrijheid niet te buiten gegaan. Het hof vindt dat het oordeel van de wetgever moet worden geëerbiedigd omdat het ‘niet van redelijke grond is ontbloot’.

Massaal bezwaarprocedure
Op 13 juli 2012 deed de rechtbank in Breda uitspraak in een procedure die een erfgenaam had aangespannen. De erfgenaam, die ander vermogen dan ondernemingsvermogen had verkregen, betoogde dat de Successiewet in strijd is met internationale verdragen, omdat deze verkrijgers van ondernemingsvermogen te sterk bevoordeelt. De rechtbank oordeelde dat de Successiewet inderdaad een onaanvaardbaar groot onderscheid in fiscale behandeling maakt tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Naar aanleiding hiervan heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten de massaal bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 25a AWR te volgen. Die procedure loopt nog.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...