Hof vernietigt uitspraak over fiscale behandeling privévermogen

Het Hof Den Bosch heeft de uitspraak van de Rechtbank Breda over de discriminerende werking van de Successiewet vernietigd. Volgens het hof mag er een andere fiscale regeling gelden voor de verkrijging van privévermogen dan voor de verkrijging van ondernemingsvermogen.

Volgens het hof is de achtergrond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet het waarborgen van de continuïteit van een onderneming. Op grond daarvan mag een verkrijging van ondernemingsvermogen anders worden geregeld dan een verkrijging van niet-ondernemingsvermogen. De wetgever is hiermee zijn beoordelingsvrijheid niet te buiten gegaan. Het hof vindt dat het oordeel van de wetgever moet worden geëerbiedigd omdat het ‘niet van redelijke grond is ontbloot’.

Massaal bezwaarprocedure
Op 13 juli 2012 deed de rechtbank in Breda uitspraak in een procedure die een erfgenaam had aangespannen. De erfgenaam, die ander vermogen dan ondernemingsvermogen had verkregen, betoogde dat de Successiewet in strijd is met internationale verdragen, omdat deze verkrijgers van ondernemingsvermogen te sterk bevoordeelt. De rechtbank oordeelde dat de Successiewet inderdaad een onaanvaardbaar groot onderscheid in fiscale behandeling maakt tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Naar aanleiding hiervan heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten de massaal bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 25a AWR te volgen. Die procedure loopt nog.

Verder in het nieuws

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...