KNB inventariseert samenwerkingswensen kleine kantoren

De KNB gaat het gesprek aan met kleine kantoren: hoe willen zij in de toekomst gaan samenwerken? Bijvoorbeeld voor waarneming bij korte of lange afwezigheid. Zaken als het delen van een back- of frontoffice en het samenwerken in een associatie komen daarbij aan bod. Ook de mogelijkheden voor het kantoor bij defungeren van de notaris worden bekeken.

De deelnemende kantoren hebben in een onderzoek uit 2022 aangegeven een samenwerkingswens te hebben. Tijdens deze vertrouwelijke gesprekken worden ambities en wensen van notarissen geïnventariseerd. Een notaris over dit initiatief van de KNB: 'Fijn dat de KNB het onderzoek opvolgt en naar mij toekomt om hierover te praten. Ik voel me hierdoor echt gehoord.' Intussen is de gespreksronde in de provincies Noord-Brabant en Limburg achter de rug. Later dit jaar worden kantoren in Overijssel en Zeeland bezocht.

Vervolg
Na elk gesprek evalueren de medewerkers van de KNB intern hun bevindingen. Ze identificeren overeenkomsten en mogelijkheden voor samenwerking tussen kantoren of tussen kantoren en kandidaat-notarissen. Daarmee kunnen ze kantoren informeren over potentiële samenwerkingsmogelijkheden en mogelijke vervolgstappen, zoals het inschakelen van een extern bureau dat kan ondersteunen bij advisering en praktische stappen voor samenwerking.

Behoud van medewerkers
Het onderzoek naar de samenwerkingswensen van kleine kantoren maakt deel uit van het Futurepro(o)f programma van de KNB. Dit programma heeft als doel meer mensen aan te trekken tot het vak van (kandidaat-)notaris en professionals binnen het vakgebied te behouden. Door ondersteuning te bieden bij samenwerkings- en opvolgingsvraagstukken wil de KNB bijdragen aan het vergroten van het werkgeluk en het behoud van medewerkers binnen de beroepsgroep.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...