Notariaat zet vraagtekens bij leeftijdsgrens belastingvrije schenking voor eigen woning

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingvrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning opnieuw verhoogd en verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan mensen tussen de achttien en veertig jaar. Dit blijkt uit het pakket Belastingplan dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het notariaat is blij met deze maatregel omdat deze de woningmarkt kan stimuleren. Wel zet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vraagtekens bij de leeftijdsgrens die eraan wordt gekoppeld. Er is ook een grote groep mensen van boven de veertig die een huis wil kopen, bijvoorbeeld omdat zij na een echtscheiding als doorstromer op de huizenmarkt komen.

De schenking moet wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van de eigen woning. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning. Nu geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximumbedrag van 52.752 euro (2015).
De KNB zal het punt van de leeftijdsgrens de komende tijd nog onder de aandacht brengen van de politiek.

Meer ruimte voor wettelijke vrijstellingen
Het notariaat is voorstander van meer van dit soort wettelijke vrijstellingen. Een voorbeeld hiervan is de belastingvrije schenking voor een studie of het verduurzamen van een huis. Met een studievrijstelling wordt in Nederland een fiscaalvriendelijke vorm van crowdfunding ter ondersteuning van de kenniseconomie geïntroduceerd. Deze voorbeelden bracht het notariaat begin september al naar voren met het manifest ‘Belastingen moderner en makkelijker.’

Verder in het nieuws

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuw...

Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid...

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...