KNB: ‘Online oprichting bv mét notariële waarborgen’

Zowel de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft een reactie ingezonden op het Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen van de Europese Commissie. De KNB en de GCV staan achter de voorgestelde digitalisering, mits fraudepreventie en rechtszekerheid goed geregeld zijn. De beroepsorganisatie en de GCV wijzen op de toegevoegde waarde van de notaris bij de oprichting van een bv of nv.

De KNB ondersteunt (pdf) het streven van de Europese Commissie om het vennootschapsrecht verder te digitaliseren. Daarbij moet het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en misbruik voorop staan, evenals goede voorlichting van de betrokkenen. In Nederland kan een bv al snel, eenvoudig en goedkoop kan worden opgericht en ingeschreven. Niettemin acht de KNB het goed om te kijken hoe dit proces, met behoud van rechtszekerheid , efficiënter kan worden ingericht en verder kan worden gedigitaliseerd, onder meer door introductie van een digitale notariële akte.

Efficiënter
Op het gebied van fraudepreventie en rechtszekerheid speelt de notaris een belangrijke rol bij de oprichting van bv’s. De KNB wil graag meedenken over de wijze waarop de notaris deze rol – wellicht nog efficiënter – kan vervullen bij online oprichtingen van bv’s. Met een digitale notariële akte en de inzet van videoconferentie en digitale identificatiemiddelen kan volledige online registratie van vennootschappen plaatsvinden met behoud van de toegevoegde waarde van de notaris.

Persoonsgegevens
De GCV plaatst (pdf) nog wel enkele kanttekeningen bij het richtlijnvoorstel. Zo wordt het straks makkelijker persoonsgegevens te verkrijgen over vertegenwoordigers van de vennootschap. Hoe dit zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet duidelijk. Daarnaast baart het de GCV zorgen dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn in de systemen van het Handelsregister. De gelijktijdige ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register leidt volgens de Minister van Financiën al tot problemen in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast mag het volgens de GCV niet zo zijn dat verdere digitalisering van de oprichting van vennootschappen een verminderde toetsing van de identiteit van de betrokkenen tot gevolg heeft.

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...