KNB: ‘Online oprichting bv mét notariële waarborgen’

Zowel de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft een reactie ingezonden op het Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen van de Europese Commissie. De KNB en de GCV staan achter de voorgestelde digitalisering, mits fraudepreventie en rechtszekerheid goed geregeld zijn. De beroepsorganisatie en de GCV wijzen op de toegevoegde waarde van de notaris bij de oprichting van een bv of nv.

De KNB ondersteunt (pdf) het streven van de Europese Commissie om het vennootschapsrecht verder te digitaliseren. Daarbij moet het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en misbruik voorop staan, evenals goede voorlichting van de betrokkenen. In Nederland kan een bv al snel, eenvoudig en goedkoop kan worden opgericht en ingeschreven. Niettemin acht de KNB het goed om te kijken hoe dit proces, met behoud van rechtszekerheid , efficiënter kan worden ingericht en verder kan worden gedigitaliseerd, onder meer door introductie van een digitale notariële akte.

Efficiënter
Op het gebied van fraudepreventie en rechtszekerheid speelt de notaris een belangrijke rol bij de oprichting van bv’s. De KNB wil graag meedenken over de wijze waarop de notaris deze rol – wellicht nog efficiënter – kan vervullen bij online oprichtingen van bv’s. Met een digitale notariële akte en de inzet van videoconferentie en digitale identificatiemiddelen kan volledige online registratie van vennootschappen plaatsvinden met behoud van de toegevoegde waarde van de notaris.

Persoonsgegevens
De GCV plaatst (pdf) nog wel enkele kanttekeningen bij het richtlijnvoorstel. Zo wordt het straks makkelijker persoonsgegevens te verkrijgen over vertegenwoordigers van de vennootschap. Hoe dit zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet duidelijk. Daarnaast baart het de GCV zorgen dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn in de systemen van het Handelsregister. De gelijktijdige ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register leidt volgens de Minister van Financiën al tot problemen in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast mag het volgens de GCV niet zo zijn dat verdere digitalisering van de oprichting van vennootschappen een verminderde toetsing van de identiteit van de betrokkenen tot gevolg heeft.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...