KNB praat graag mee over uitwerking coalitieplannen

De hoofdlijnen van het coalitieakkoord zijn gisteren bekendgemaakt. De plannen voor het tegengaan van ondermijning, de woningmarkt en de rechtsorde raken ook het notariaat. Het kabinet kondigde aan de plannen te willen uitwerken met betrokkenen uit de praktijk. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) praat hier graag over mee.

Om ondermijning tegen te gaan, wil de coalitie dat verschillende partijen beter kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen. De coalitie wil de grondslagen voor de gegevensuitwisseling verankerd zijn in de wet en dat er adequaat toezicht komt. De KNB denkt hier over mee, aangezien de beroepsorganisatie al jaren aandringt op aanvullende instrumenten om de rol van poortwachter nog beter te kunnen vervullen. Bedrijven en hun bestuurders die ondermijnende criminaliteit faciliteren of witwassen worden steviger aangepakt.

Schenkingsvrijstelling
Om de woningmarkt vlot te trekken, wil de coalitie volgens het akkoord de schenkingsvrijstelling eigen woning schrappen. Dat betekent dat ouders straks niet meer 100.000 euro belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken om een woning te kopen. Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8 naar 9 procent. Ook komt er een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening die gemeenten en provincies gaat ondersteunen in het bepalen van woningbouwlocaties. Belemmeringen voor woningbouw worden weggenomen.

Griffierechten
De griffierechten voor burgers en het mkb worden met 25 procent verlaagd. Daarnaast wordt de sociale advocatuur versterkt. Er wordt een substantiële maatschappelijke bijdrage van de gehele advocatuur verwacht. Ook wordt de maatschappelijke bv geïntroduceerd. Voor maatschappelijk ondernemen komt 1 duidelijk kader met rapportage-eisen. De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Oneigenlijk gebruik van deze regeling wordt tegengegaan.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...