KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op een consultatie hierover.

In de reactie (pdf, 223 kB) roept de KNB de commissie op niet over te gaan tot Europese deregulering van het notariaat. De beroepsorganisatie wijst op de verschillen in organisatie en juridische structuur van het beroep van notaris in de verschillende lidstaten. Ook is deregulering – wat kan leiden tot een verandering van de ambtelijke status van de notaris – niet wenselijk vanwege de publieke rol van de notaris in de keten van rechtszekerheid.

Speciale rol
Eerder besloot de Europese wetgever onder meer vanwege deze redenen meerdere keren om het notariaat uit te zonderen van de regulatie. DC GROW stelt nu dat notarissen wel onder bepaalde richtlijnen dienen te vallen en daarom op dezelfde manier moeten worden behandeld als andere gereguleerde beroepen. De KNB wijst de Commissie er daarbij ook op dat ook het Europees Parlement in 2007 het notariaat een uitzonderingspositie heeft gegeven, onder meer 'omdat notarissen een speciale rol op de markt voor juridische dienstverlening spelen, wat een aantal wettelijke beperkingen rechtvaardigt'. Recent heeft het Europese Parlement deze positie herbevestigd.

Niet bestaand probleem
Daarnaast is deregulering van het notariaat volgens de KNB een oplossing voor een niet bestaand probleem. Notarissen studeren vele jaren om de steeds complexere nationale en regionale wetgeving te doorgronden. In de praktijk zullen slechts enkele notarissen de wens hebben om zich ook nog de wetgeving van andere lidstaat meester te maken.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...