Meer rechtszekerheid door nieuw internationaal huwelijksvermogensrecht

De Raad van Europa heeft eind juni ingestemd met nieuwe regels voor internationaal huwelijksvermogensrecht. De Raad van Europese notariaten (CNUE) is blij met de nieuwe regels. ‘Zij zullen internationale paren in Europa meer zekerheid brengen. Bovendien sluiten ze mooi aan bij de Europese Erfrechtverordening, die vorig jaar in werking is getreden’, zegt CNUE-voorzitter Paolo Pasqualis. Ook de KNB is tevreden.

Er leven ongeveer 16 miljoen internationale paren in de Europese Unie. Door de nieuwe regels zullen zij het recht kunnen kiezen dat toepasselijk is op hun gezamenlijk vermogen in geval van echtscheiding of overlijden. Op dit moment hebben de lidstaten bijvoorbeeld heel verschillend geregeld welke rechtbank in zo’n geval bevoegd is. De gerechtelijke procedures die daardoor worden gestart, kosten jaarlijks rond de 1 miljard euro. Deze verordeningen moeten daar een eind aan maken.

Deelnemende lidstaten
De verordeningen zullen behalve in Nederland ook van toepassing zijn in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische republiek, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland. Italië, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Estland heeft al aangekondigd ook aan deze nauwere samenwerking mee te zullen doen. De teksten zullen na tweeënhalf jaar in werking treden, dus begin 2019. De KNB en de CNUE zullen op vergelijkbare wijze als bij de Europese Erfrechtverordening aandacht besteden aan de gevolgen hiervan.

Voorstel voor een verordening huwelijksvermogensrechtstelsels (pdf)
Voorstel voor een verordening vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (pdf)

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...