Meer rechtszekerheid door nieuw internationaal huwelijksvermogensrecht

De Raad van Europa heeft eind juni ingestemd met nieuwe regels voor internationaal huwelijksvermogensrecht. De Raad van Europese notariaten (CNUE) is blij met de nieuwe regels. ‘Zij zullen internationale paren in Europa meer zekerheid brengen. Bovendien sluiten ze mooi aan bij de Europese Erfrechtverordening, die vorig jaar in werking is getreden’, zegt CNUE-voorzitter Paolo Pasqualis. Ook de KNB is tevreden.

Er leven ongeveer 16 miljoen internationale paren in de Europese Unie. Door de nieuwe regels zullen zij het recht kunnen kiezen dat toepasselijk is op hun gezamenlijk vermogen in geval van echtscheiding of overlijden. Op dit moment hebben de lidstaten bijvoorbeeld heel verschillend geregeld welke rechtbank in zo’n geval bevoegd is. De gerechtelijke procedures die daardoor worden gestart, kosten jaarlijks rond de 1 miljard euro. Deze verordeningen moeten daar een eind aan maken.

Deelnemende lidstaten
De verordeningen zullen behalve in Nederland ook van toepassing zijn in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische republiek, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland. Italië, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Estland heeft al aangekondigd ook aan deze nauwere samenwerking mee te zullen doen. De teksten zullen na tweeënhalf jaar in werking treden, dus begin 2019. De KNB en de CNUE zullen op vergelijkbare wijze als bij de Europese Erfrechtverordening aandacht besteden aan de gevolgen hiervan.

Voorstel voor een verordening huwelijksvermogensrechtstelsels (pdf)
Voorstel voor een verordening vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (pdf)

Verder in het nieuws

'Het werk is minder zwart-wit dan mensen soms denken'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...