Meer regeldruk bij wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen brengt onnodige regels mee en zorgt ervoor dat de consument slechter af is. Dit heeft de KNB de commissie wonen en rijksdienst van de Tweede Kamer laten weten (pdf). De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen regelt meer kwaliteitsborging voor het bouwen (o.a. nieuwbouwwoningen) en zou de positie van de consument juist moeten versterken.

Onderdeel van de kwaliteitsborging is de zogenoemde vijfprocentregeling, waarbij de consument van de aanneemsom vijf procent in depot kan storten. De wet regelt dat deze vijf procent op de kwaliteitsrekening van de notaris wordt gestort en dat hij het depot bewaakt. In de voorgestelde regeling is de consument volgens de KNB slechter af: de aannemer moet hem schriftelijk vragen of hij gebruik wil maken van zijn opschortingsrecht (recht om de driemaandstermijn waarbinnen gebreken kunnen worden gemeld uit te stellen). Het moment waarop dat zou moeten gebeuren, schrijft de wet niet precies voor. In het slechtste geval heeft hij één maand om te reageren. De praktijk wijst uit dat dit te kort is om alle eventuele gebreken in een woning vast te stellen.

Controlemomenten
Verder bevat het wetsvoorstel elementen die tot onnodige regels leiden. In de huidige regeling heeft de notaris één controlemoment, terwijl het wetsvoorstel twee extra controlemomenten toevoegt. Dit zorgt ervoor dat de notaris actief de aannemer moet benaderen, omdat alleen hij het tijdstip van de oplevering kent. Vervolgens moet de notaris bij de consument navragen of hij bekend is met zijn opschortingsrecht en of hij daarvan gebruik wenst te maken en wel tijdig, namelijk binnen de driemaands-onderhoudstermijn.

Oplossing
De KNB ziet de volgende oplossing voor deze onnodige regels: als de aannemer pas ná het verstrijken van de driemaands-onderhoudstermijn de brief (die hij gedurende die termijn aan de consument heeft gestuurd) aan de notaris voorlegt, is het probleem van de extra controlemomenten opgelost. De notaris kan volstaan met een controle op dat moment of de consument wel of niet gebruik heeft gemaakt van zijn opschortingsrecht.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...