Negen procent minder akten in 2023

In 2023 hebben alle notarissen in Nederland samen 1.734.812 akten gepasseerd. Dit is een daling van 9 procent in vergelijking met 2022 en het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar.

De daling van het totale aantal akten (pdf) komt grotendeels voor rekening van hypotheekakten en overdrachten van onroerend goed. Deze ontwikkeling was al in 2022 zichtbaar en zette in 2023 verder door. Het aantal hypotheekakten nam afgelopen jaar af met maar liefst 33 procent; het aantal overdrachtsakten liep terug met 16 procent.

Familierecht
Steeds meer mensen sluiten een testament af. In 2023 waren dit er 343.221, een stijging van 7 procent. Bovendien tekenden 219.695 mensen bij de notaris voor een levenstestament, een toename van 15 procent.

Ondernemingsrecht
In totaal zijn er vorig jaar in de ondernemingsrechtpraktijk meer dan 201.000 akten gepasseerd, 3 procent meer dan in 2022.

Eindsprint
In december (pdf) werden traditiegetrouw de meeste akten afgesloten: ruim 205.000. Dat is 8 procent minder dan in de laatste maand van 2022.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...