Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig jaar was ontstaan als gevolg van het collectieve ontslag van de commissieleden.

De CTN bestaat per 1 december uit de volgende leden:

  • Aart Barkey Wolf (voorzitter en oud-notaris)
  • Kitty Nooy (adviseur ethisch leiderschap)
  • Marianne Heuvelmans (notaris)
  • Monetta Ulrici (rechter)
  • Martine Höfelt (advocaat)
  • Boudewijn Waaijer (oud-notaris)
  • Hans Ruijgrok (notaris)
  • Marja Spaans-den Heijer (oud-accountant)

Advies aan de Minister
De CTN adviseert de Minister voor Rechtsbescherming over de persoonlijke geschiktheid van een kandidaat die (toegevoegd) notaris wil worden. Dit advies is een belangrijk onderdeel van de procedures voor benoeming tot notaris en aanwijzing als toegevoegd notaris. Het is de Minister voor Rechtsbescherming die benoemt.

Verder in het nieuws

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties gestegen

Vorig jaar zijn meer dan 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld. In 2022 lag het aantal gemelde ongebruikelijke transacties net onder de 2 miljoen. Het aantal verdacht verklaarde transacties is ...