Norbert Klein wil vrijstellingen erfbelasting gelijk trekken

Tweede Kamerlid Norbert Klein (Fractie Klein) wil de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijktrekken. Hierdoor zal sprake zijn van een vrijstelling van 1 miljoen euro per persoon. Klein diende hiertoe een amendement in op het Belastingplan 2016.

In artikel 32 van de Successiewet 1956 zijn verschillende vrijstellingen voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers opgenomen. Als gevolg van het amendement van Klein zouden deze verschillende vrijstellingen gelijkgetrokken worden. Invoering van een generieke vrijstelling van 1 miljoen euro per persoon in de erfbelasting gaat gepaard met een budgettaire derving van 1,2 miljard euro. Deze maatregel wil Klein dekken door de arbeidskorting te verlagen. Het bedrag van de maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met 335 euro verlaagd naar 2.768 euro.

Onrechtvaardig
Klein noemt de erfbelasting de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat. Dit omdat volgens Klein mensen drie keer belasting over hetzelfde geld betalen. ‘Men betaalt in de eerste plaats inkomstenbelasting over het inkomen en vervolgens over datzelfde geld nog eens vermogensrendementsheffing en ten slotte erfbelasting. Met dit amendement wordt het grootste gedeelte van deze onrechtvaardigheid opgelost’, stelt Klein.

De plenaire behandeling van het Belastingplan 2016 zal op 10 en 11 november plaatsvinden.

 

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...