Notariaat kan fraude beter voorkomen door ruimere inzage Handelsregister

Het notariaat kan meer bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen als het toegang krijgt tot meer bronnen. Denk hierbij aan inzage in of toetsing aan het RADAR-systeem van Dienst Justis en kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister. Dit schrijft (pdf) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Op 17 maart praat de Kamer over fraude.

‘Het notariaat vervult een belangrijke poortwachtersrol bij de oprichting van rechtspersonen en aandelenoverdrachten’, zo schrijft de KNB aan de Kamer. De notaris is op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht een uitvoerig cliëntenonderzoek te doen. Verder moet hij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) informeren als sprake is van een ongebruikelijke transactie. En de notaris moet zijn dienst weigeren als naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden sprake is van fraude.

Bestuursverbod
Binnen het project ‘barrièremodel faillissementsfraude’ is de KNB al met het ministerie van Veiligheid en Justitie in gesprek over verruiming van de mogelijkheden die de notaris kunnen ondersteunen in zijn rol van poortwachter. Dit om als notariaat nog meer te kunnen bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. De KNB heeft daarom ook gepleit voor snelle invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze activiteiten. Het wetsvoorstel tot invoering hiervan ligt bij de Eerste Kamer. Ook het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De beroepsorganisatie vindt het dan ook jammer dat dit effectieve middel om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden voorlopig onbenut wordt gelaten.

Verder in het nieuws

Belangrijke historische akten tentoongesteld

Een verzameling bijzondere akten staat sinds kort online vanwege de tentoonstelling ‘Europe enacted’. Het gaat om akten uit heel Europa, van de laatste wil van koningin Isabella van Castilië tot aan m...

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vult de Omgevingswet aan, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de ...

‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwas...

Juridische Poort: wat doet de notaris in 2025? (video)

‘Jullie verkopen vertrouwen, dat mag wat kosten. Dus laat je niet verleiden de goedkoopste te zijn’, dit zei Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) tijdens de Juridische Poort donderdag 31 oktober van de...