Notariaat kan fraude beter voorkomen door ruimere inzage Handelsregister

Het notariaat kan meer bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen als het toegang krijgt tot meer bronnen. Denk hierbij aan inzage in of toetsing aan het RADAR-systeem van Dienst Justis en kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister. Dit schrijft (pdf) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Op 17 maart praat de Kamer over fraude.

‘Het notariaat vervult een belangrijke poortwachtersrol bij de oprichting van rechtspersonen en aandelenoverdrachten’, zo schrijft de KNB aan de Kamer. De notaris is op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht een uitvoerig cliëntenonderzoek te doen. Verder moet hij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) informeren als sprake is van een ongebruikelijke transactie. En de notaris moet zijn dienst weigeren als naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden sprake is van fraude.

Bestuursverbod
Binnen het project ‘barrièremodel faillissementsfraude’ is de KNB al met het ministerie van Veiligheid en Justitie in gesprek over verruiming van de mogelijkheden die de notaris kunnen ondersteunen in zijn rol van poortwachter. Dit om als notariaat nog meer te kunnen bijdragen aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. De KNB heeft daarom ook gepleit voor snelle invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze activiteiten. Het wetsvoorstel tot invoering hiervan ligt bij de Eerste Kamer. Ook het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De beroepsorganisatie vindt het dan ook jammer dat dit effectieve middel om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden voorlopig onbenut wordt gelaten.

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...