‘Notariaat moet kwetsbare doelgroepen bereiken’

Bij ‘Toegang tot het Recht’ draait het niet alleen om geld. Het is ook belangrijk dat kwetsbare doelgroepen het notariaat gaan vinden én dat zij de notariële dienstverlening begrijpen. Dat concludeerden aanwezigen tijdens de Juridische Poort van 10 november.

Beleidsmakers, wetenschap en mensen uit het veld spraken in Nieuwspoort over het thema Toegang tot het Recht. Vanuit de politiek waren Songül Mutluer (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) aanwezig. Allebei zijn ze, net als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), voorstander van een vorm van sociaal notariaat: het deels subsidiëren van notariële dienstverlening voor mensen die daar zelf geen geld voor hebben.

Initiatiefnota
Van Nispen verklapte tijdens de bijeenkomst al dat hij deze week met een initiatiefnota naar buiten zou komen om de minister voor Rechtsbescherming op te roepen hier iets mee te gaan doen. De KNB steunt zijn initiatiefnota ‘Op naar een sociaal notariaat’. Het sluit goed aan bij de eigen aanpak. Het gaat immers om meer dan geld: het is ook belangrijk kwetsbare doelgroepen te bereiken en ze begrijpelijke dienstverlening aan te kunnen bieden.

Preventieve werking
De Juridische Poort was onderverdeeld in 2 delen. In het eerste deel sprak Natascha Schnabl, promovenda aan de Open Universiteit, over het belang van toegang tot het recht voor iedereen. Daarin werd de preventieve werking van het notariaat benadrukt. Zaken regelen vóórdat er problemen zijn. Daarna gaf Loes den Dulk van Raad op Maat vanuit het zorgperspectief aan hoe belangrijk het kan zijn voor cliënten in de zorg, onder wie verstandelijk gehandicapten, om zaken goed via de notaris te regelen.

Verder in het nieuws

Onrechtmatig gebruik titel 'notaris' niet toegestaan

De titel notaris is beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. De KNB heeft geconstateerd dat een ontzette notaris zich wel als zodanig heeft uitgegeven en spande een kort geding aan. De...

Uitdagingen voor het notariaat in Caribisch Nederland

Om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waar het notariaat in Caribisch Nederland voor staat, heeft de KNB op uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week een werkbez...

8 procent meer akten in tweede kwartaal

Het totale aantal door notarissen gepasseerde akten in het tweede kwartaal van dit jaar ligt 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er in april, mei en juni ruim 459.000 ak...