‘Notariaat moet kwetsbare doelgroepen bereiken’

Bij ‘Toegang tot het Recht’ draait het niet alleen om geld. Het is ook belangrijk dat kwetsbare doelgroepen het notariaat gaan vinden én dat zij de notariële dienstverlening begrijpen. Dat concludeerden aanwezigen tijdens de Juridische Poort van 10 november.

Beleidsmakers, wetenschap en mensen uit het veld spraken in Nieuwspoort over het thema Toegang tot het Recht. Vanuit de politiek waren Songül Mutluer (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) aanwezig. Allebei zijn ze, net als de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), voorstander van een vorm van sociaal notariaat: het deels subsidiëren van notariële dienstverlening voor mensen die daar zelf geen geld voor hebben.

Initiatiefnota
Van Nispen verklapte tijdens de bijeenkomst al dat hij deze week met een initiatiefnota naar buiten zou komen om de minister voor Rechtsbescherming op te roepen hier iets mee te gaan doen. De KNB steunt zijn initiatiefnota ‘Op naar een sociaal notariaat’. Het sluit goed aan bij de eigen aanpak. Het gaat immers om meer dan geld: het is ook belangrijk kwetsbare doelgroepen te bereiken en ze begrijpelijke dienstverlening aan te kunnen bieden.

Preventieve werking
De Juridische Poort was onderverdeeld in 2 delen. In het eerste deel sprak Natascha Schnabl, promovenda aan de Open Universiteit, over het belang van toegang tot het recht voor iedereen. Daarin werd de preventieve werking van het notariaat benadrukt. Zaken regelen vóórdat er problemen zijn. Daarna gaf Loes den Dulk van Raad op Maat vanuit het zorgperspectief aan hoe belangrijk het kan zijn voor cliënten in de zorg, onder wie verstandelijk gehandicapten, om zaken goed via de notaris te regelen.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...