Notariaat passeert minder akten in november

Notarissen passeerden in november 152.000 akten. Dat zijn er 14.500 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral het aantal overdrachtsakten en hypotheekakten daalde fors, respectievelijk 29 en 13 procent. Ook het aantal akten voor de oprichting van een bv daalde sterk,  11 procent. Het aantal testamenten en levenstestamenten daarentegen steeg opnieuw.

Opvallend is dat testamenten en levenstestamenten dit jaar erg in trek zijn. Elk maand neemt dat aantal toe vergeleken met dezelfde maand in 2021. Het aantal testamenten bedroeg afgelopen maand 29.228. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan vorig jaar, een stijging van 4 procent. Het aantal levenstestamenten nam nog sterker toe. In november 2021 passeerden notarissen bijna 17.000 levenstestamenten. Afgelopen maand waren dat er bijna 18.500, een stijging van 8 procent.

Trend zet door
De verwachting is dat de trend van deze cijfers doorzet. Dat blijkt uit een onderzoek onder notarissen over het aantal nieuwe zaken dat bij hen is binnengekomen de afgelopen weken. In de familiepraktijk is het aantal nieuwe zaken bij ruim 30 procent van de respondenten toegenomen. Bij 50 procent is dat aantal gelijk gebleven. Van de respondenten meldt 15 procent een stijging van minder dan 10 procent. 14 procent meldt een stijging tussen de 10 en 25 procent.

Vastgoed
Van de respondenten meldt 66 procent een afname van het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk. Bij een derde ligt die afname tussen de 10 en 25 procent. 18 procent meldt een afname van minder dan 10 procent. Bij bijna 10 procent van de respondenten ligt de daling tussen 25 en 50 procent.

Ondernemingspraktijk
Het aantal nieuwe zaken in de ondernemingspraktijk is bij 35 procent van de respondenten gelijk gebleven en bij 35 procent toegenomen. 13 procent meldt een afname. Van de respondenten die een toename melden, signaleert 10 procent een toename van minder van 10 procent. 20 procent meldt een toename tussen de 10 en 25 procent.

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...

Aandachtspunten bij modernisering sanctiestelsel

Effectiviteit, uitvoerbaarheid en efficiëntie zijn voor het notariaat belangrijke aandachtspunten bij de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroeps...