Notarissen passeren opnieuw recordaantal akten

Notarissen hebben in 2020 een recordaantal akten gepasseerd: iets meer dan 1.945.000. Dat is een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toen passeerden notarissen gezamenlijk ruim 1.780.000 akten. En dat aantal was het grootste aantal in twintig jaar.

De stijging in 2020 wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal overdrachten van onroerend goed en het aantal hypotheekakten. Verder valt de stijging van het aantal nieuw opgerichte besloten vennootschappen op.

Onroerend goed
Ongeveer de helft van het aantal akten betreft onroerend goed. Zo nam het aantal overdrachtsakten afgelopen jaar met 11,5 procent toe tot bijna 404.000. Het aantal hypotheekakten steeg nog sterker: van ongeveer 366.500 in 2019 naar ruim 439.000 in 2020. Een stijging van 18,8 procent.

Meer testamenten en levenstestamenten
In de familiepraktijk steeg het aantal verklaringen van erfrecht met 13,8 procent, een rechtstreeks gevolg van oversterfte veroorzaakt door het coronavirus. Het aantal testamenten steeg in 2020 met 2,8 procent tot 307.300 en het aantal levenstestamenten steeg met 5,2 procent tot ongeveer 165.500. Huwelijkse voorwaarden worden steeds minder gemaakt, mede door de invoering begin 2018 van de mogelijkheid om te trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Vorig jaar passeerden notarissen er gezamenlijk nog ruim 10.900, een daling van 9,5 procent vergeleken met 2019. Samenlevingscontracten daarentegen waren wel erg in trek in 2020; dat aantal steeg met 9,4 procent tot ruim 44.500.

Opvallend meer nieuwe bv’s
Opvallend is de stijging van het aantal opgerichte nieuwe besloten vennootschappen (bv’s). In 2020 werden ruim 4.800 bv’s meer opgericht dan in 2019, een stijging van 7,5 procent. De KNB heeft daar geen duidelijke verklaring voor, maar dat kan een gevolg zijn van de Brexit. De Britse Limited Liability Company (Ltd) valt na Brexit niet langer onder de classificatie ‘binnen Europese Unie (EU)’. Gevolg hiervan is dat de ‘Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen' van toepassing wordt en bedrijven daarom wellicht overstappen naar een bv. Overige akten in de ondernemingspraktijk namen bijna allemaal af in aantal. Zo daalde het aantal nieuw opgerichte stichtingen met 10 procent tot onder 7.700 en het aantal leveringsakten van aandelen met 1 procent tot 28.600. Statutenwijzigingen van bv’s daalden met 5,2 procent tot iets meer dan 14.800; die van stichtingen stegen licht met 1 procent tot ongeveer 3.150 akten.

Verder in het nieuws

GCV: neem BVm niet op in afzonderlijke BVm-wet

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de keuze van het kabinet om geen nieuwe rechtsvorm in het leven te roepen voor de maatschappelijke bv (BVm). De commissie is niet voor ...

'Teken vandaag voor morgen' bij Koffietijd

Het RTL-programma Koffietijd ontvangt op 12 mei tussen 10.00 en 11.00 uur notaris Sandra Viveen en haar cliënt Tosca Janssens. Zij praten daar in het kader van de campagne van de Koninklijke Notariële...

'Werk meer samen in Europees verband'

Nieuwe technologieën als blockchain en de 'cloud' hebben nieuwe Europese regels nodig. En meer samenwerking tussen de Europese notariaten. Dat geluid klonk vorige week tijdens het 8e Futurology Forum ...

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli ...