Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). 859 (kandidaat-)notarissen deden daaraan mee.

Het meest voorkomende geweld is verbaal geweld. 57 procent van de ondervraagden die zegt bedreigd te zijn, heeft daarmee te maken. 20 procent heeft last van schriftelijke bedreigingen per e-mail, 12 procent via de post en 4 procent via social media. In 2016 deed de KNB ook al onderzoek naar bedreiging en geweld in het notariaat. Het percentage bedreigingen via post of e-mail verschilt nauwelijks met dat onderzoek. Wel is het aantal dreigingen via social media verdubbeld.

Fysiek geweld
Zo’n 7,5 procent geeft aan fysiek geweld te hebben ervaren. Dat was in 2016 nog 6 procent. Van alle deelnemers zegt 17,5 procent weleens bedreigd te zijn met fysiek geweld. Dit kan een dreiging van een wapen of de dood zijn, maar ook dreiging met de dood van naasten komt voor. Aangifte wordt niet vaak gedaan. Slechts 8 procent deed dit. In 2016 was dit nog 10 procent.

Dienstweigering
57,5 procent van de bedreigingen komt voor in de familie-praktijk. Net zoals in 2016. 30,5 procent komt op het bordje van de vastgoedpraktijk en 9,5 procent in de ondernemingspraktijk. Opvallend is dat het aantal dreigingen vanwege dienstweigering flink omhoog is gegaan vergeleken met 2016. Toen ging het nog om 5 procent van de dreigingen, nu om 7,5 procent. Uit het onderzoek kwamen ook twee duidelijke kritiekpunten naar voren: anoniem willen melden bij de FIU en een hogere drempel voor het doen van een tuchtklacht. In Notariaat Magazine 6/2020 reageert het Openbaar Ministerie op het anoniem willen melden.

Meer informatie: KNB, Jessica Hendriks, j.hendriks@knb.nl, 070 3307118

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...