Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke vragen van D66 en de PvdA. Aanleiding voor de vragen was een bericht in het Financieele Dagblad waarin particuliere beleggers beweren dat notarissen hun belangen onvoldoende beschermen.

De minister haalt in zijn antwoord aan D66-Kamerleden Jessica van Eijs, Joost Sneller en Rutger Schonis enkele uitspraken van de tuchtrechter en de civiele rechter aan. Hieruit blijkt dat alleen in de in het artikel genoemde zaak sprake is van een tekortkoming van de notaris. In andere zaken zagen  de tuchtrechter en de civiele rechter geen schending van de zorgplicht van de notaris. De omstandigheden verschillen per geval en de notaris moet die steeds beoordelen. Over de nakoming van de beroepsmatige zorgvuldigheidsnormen waakt de tuchtrechter.

Weigeren
Daarnaast bevestigt Hoekstra dat de onafhankelijkheid van een notaris in het geding kan komen wanneer hij teveel leunt op opdrachten van dezelfde verkoophandelaar. Hiermee volgt hij het standpunt van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Een notaris dient altijd onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Mocht hij vermoeden dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde van een van de partijen, dan moet hij dienst weigeren. De notaris ziet toe dat geen van de partijen wordt benadeeld door bijvoorbeeld een informatieachterstand. Houdt hij zich hier niet aan, dan kan hij hierop tuchtrechtelijk worden aangesproken.

Informatieplicht
Ook in zijn antwoorden op de vragen van Henk Nijboer (PvdA) haalt Hoekstra de KNB aan. Zo laat hij weten dat de beroepsorganisatie het notariaat recent nog heeft gewezen op de notariële zorgplicht en in het bijzonder de notariële informatieplicht. Dat houdt in dat notarissen de koper gedegen moeten voorlichten, onder meer over eventuele risico’s van transacties. Ook moet de notaris er zeker van zijn dat de koper weet heeft van het speculatieve karakter van de transactie. ‘Uit de wettelijke regeling en de verordeningen van de beroepsorganisatie in het algemeen en uit de tuchtprocedure in het bijzonder valt dan ook niet te herleiden dat de rol van notarissen (in het algemeen) bij het wijzen op risico’s bij grondtransacties verbetering behoeft,’ besluit Hoekstra.

Verder in het nieuws

Aantal gepasseerde akten blijft dalen

In mei passeerden notarissen minder akten dan in dezelfde maand vorig jaar: 142.000 tegenover ruim 160.000 in mei 2022. Daarmee blijft de daling van het aantal gepasseerde akten voortduren. Met name h...

Startersvrijstelling in 2022 minder gebruikt

Minder woningkopers hebben in 2022 gebruik gemaakt van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In 2021 is 105.000 keer een beroep gedaan op deze vrijstelling, in 2022 daalde dit aantal n...