Prinsjesdag: herziening pachtwet zorgt voor meer vrijheid

Een nieuwe pachtwetgeving, waarbij pachters en verpachters vrijer zijn om onderling tot een prijs te komen. Dit heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor ogen met het wetsvoorstel Herziening Pachtwetgeving. In de begroting voor 2020 wordt deze als een van de speerpunten voor volgend jaar genoemd. Voor de agri-notaris is het belangrijk dit in de gaten te houden vanwege zijn advisering aan (ver)pachters.

De belangrijkste wens van de minister is om een nieuwe langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Deze nieuwe variant draagt bij aan de continuïteit en maakt het voor boeren gemakkelijker langetermijninvesteringen te doen. Op dit moment sluiten verpachters vaak kortdurende pachtcontracten af die – door schaarste aan grond en liberale prijsvorming – hogere prijzen hebben. Voor verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant, omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen. Minister Schouten wil dit veranderen en toewerken naar een systeem waarbij langlopende pacht de norm wordt. Tegelijkertijd wordt kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Kortdurende pachtcontracten brengen meer onzekerheid mee voor de boeren en maakt het voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.

In gesprek
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat zijn met het ministerie in gesprek over het wetsvoorstel. Na afronding van de consultatie start in 2020 de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Jonge boeren
Verder wordt in 2020 het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren operationeel. Het fonds bedraagt circa 50 miljoen euro. De borgstellingsregeling voor vermogensversterkende kredieten stelt jonge boeren in staat – aansluitend op een bedrijfsovername – te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. Een deel van het fonds wordt gebruikt voor ondersteuning bij het overnameproces en het versterken van ondernemerschap van jonge boeren.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...