Prinsjesdag: herziening pachtwet zorgt voor meer vrijheid

Een nieuwe pachtwetgeving, waarbij pachters en verpachters vrijer zijn om onderling tot een prijs te komen. Dit heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor ogen met het wetsvoorstel Herziening Pachtwetgeving. In de begroting voor 2020 wordt deze als een van de speerpunten voor volgend jaar genoemd. Voor de agri-notaris is het belangrijk dit in de gaten te houden vanwege zijn advisering aan (ver)pachters.

De belangrijkste wens van de minister is om een nieuwe langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Deze nieuwe variant draagt bij aan de continuïteit en maakt het voor boeren gemakkelijker langetermijninvesteringen te doen. Op dit moment sluiten verpachters vaak kortdurende pachtcontracten af die – door schaarste aan grond en liberale prijsvorming – hogere prijzen hebben. Voor verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant, omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen. Minister Schouten wil dit veranderen en toewerken naar een systeem waarbij langlopende pacht de norm wordt. Tegelijkertijd wordt kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Kortdurende pachtcontracten brengen meer onzekerheid mee voor de boeren en maakt het voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.

In gesprek
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat zijn met het ministerie in gesprek over het wetsvoorstel. Na afronding van de consultatie start in 2020 de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Jonge boeren
Verder wordt in 2020 het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren operationeel. Het fonds bedraagt circa 50 miljoen euro. De borgstellingsregeling voor vermogensversterkende kredieten stelt jonge boeren in staat – aansluitend op een bedrijfsovername – te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. Een deel van het fonds wordt gebruikt voor ondersteuning bij het overnameproces en het versterken van ondernemerschap van jonge boeren.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...