Prinsjesdag: kabinet wil digitale dienstverlening vergroten

Het demissionair kabinet gaat in 2018 door met het programma ‘Digitaal 2017’. Volgend jaar wordt de focus verlegd naar het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening. Dit staat in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zo wil het kabinet bekijken of andere identificatiemiddelen dan DigiD kunnen worden toegelaten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt aan zo’n identificatiemiddel, genaamd NotarisID.

Belangrijk voor een goede digitale dienstverlening is één regime voor digitale identificatie en authenticatie die voor burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar is, zo staat in de stukken. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt verder doorontwikkeld. Zo worden er regels opgesteld over het gebruik van DigiD en het eventueel toelaten van alternatieve generieke elektronische identificatiemiddelen.

Fraude voorkomen
BZK blijft zich in 2018 inzetten voor het voorkomen van fraude en het juist gebruiken van persoonsgegevens. Deze inspanningen zijn gericht op verdere verhoging van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en van identiteitsproducten. Verder werkt BZK aan het moderniseren van digitaal identificeren en authentiseren bij publieke dienstverleners. Hieronder valt ook het inrichten en in stand houden van het eID-stelsel en het verder ontwikkelen daarvan, zodat digitaal inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau mogelijk wordt. NotarisID is het middel dat beantwoordt aan de behoefte van BZK en het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...