Prinsjesdag: kabinet wil digitale dienstverlening vergroten

Het demissionair kabinet gaat in 2018 door met het programma ‘Digitaal 2017’. Volgend jaar wordt de focus verlegd naar het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening. Dit staat in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zo wil het kabinet bekijken of andere identificatiemiddelen dan DigiD kunnen worden toegelaten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt aan zo’n identificatiemiddel, genaamd NotarisID.

Belangrijk voor een goede digitale dienstverlening is één regime voor digitale identificatie en authenticatie die voor burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar is, zo staat in de stukken. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt verder doorontwikkeld. Zo worden er regels opgesteld over het gebruik van DigiD en het eventueel toelaten van alternatieve generieke elektronische identificatiemiddelen.

Fraude voorkomen
BZK blijft zich in 2018 inzetten voor het voorkomen van fraude en het juist gebruiken van persoonsgegevens. Deze inspanningen zijn gericht op verdere verhoging van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en van identiteitsproducten. Verder werkt BZK aan het moderniseren van digitaal identificeren en authentiseren bij publieke dienstverleners. Hieronder valt ook het inrichten en in stand houden van het eID-stelsel en het verder ontwikkelen daarvan, zodat digitaal inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau mogelijk wordt. NotarisID is het middel dat beantwoordt aan de behoefte van BZK en het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...