Prinsjesdag: kabinet wil digitale dienstverlening vergroten

Het demissionair kabinet gaat in 2018 door met het programma ‘Digitaal 2017’. Volgend jaar wordt de focus verlegd naar het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van dienstverlening. Dit staat in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zo wil het kabinet bekijken of andere identificatiemiddelen dan DigiD kunnen worden toegelaten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt aan zo’n identificatiemiddel, genaamd NotarisID.

Belangrijk voor een goede digitale dienstverlening is één regime voor digitale identificatie en authenticatie die voor burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar is, zo staat in de stukken. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt verder doorontwikkeld. Zo worden er regels opgesteld over het gebruik van DigiD en het eventueel toelaten van alternatieve generieke elektronische identificatiemiddelen.

Fraude voorkomen
BZK blijft zich in 2018 inzetten voor het voorkomen van fraude en het juist gebruiken van persoonsgegevens. Deze inspanningen zijn gericht op verdere verhoging van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en van identiteitsproducten. Verder werkt BZK aan het moderniseren van digitaal identificeren en authentiseren bij publieke dienstverleners. Hieronder valt ook het inrichten en in stand houden van het eID-stelsel en het verder ontwikkelen daarvan, zodat digitaal inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau mogelijk wordt. NotarisID is het middel dat beantwoordt aan de behoefte van BZK en het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een middel met een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Verder in het nieuws

Belangrijke historische akten tentoongesteld

Een verzameling bijzondere akten staat sinds kort online vanwege de tentoonstelling ‘Europe enacted’. Het gaat om akten uit heel Europa, van de laatste wil van koningin Isabella van Castilië tot aan m...

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vult de Omgevingswet aan, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de ...

‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwas...

Juridische Poort: wat doet de notaris in 2025? (video)

‘Jullie verkopen vertrouwen, dat mag wat kosten. Dus laat je niet verleiden de goedkoopste te zijn’, dit zei Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) tijdens de Juridische Poort donderdag 31 oktober van de...