Scherpe daling aantal hypotheekakten

Het aantal hypotheekakten dat notarissen in augustus hebben gepasseerd is met ruim 11 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van juli dit jaar nam dat aantal af met ruim 12 procent. In totaal passeerden notarissen in augustus bijna 140.000 akten, 2 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ook het aantal overdrachten van woningen nam, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, sterk af: ruim 7 procent. Vergeleken met de maand juli was de daling ruim 7 procent. De notariële ondernemingsrechtpraktijk laat ook lagere akteaantallen zien dan vorig jaar. Het aantal oprichtingsakten voor een bv daalde met ruim 7 procent. In totaal nam het aantal akten in de ondernemingsrechtpraktijk af met 3 procent. In de familiepraktijk blijft vooral het aantal levenstestamenten sterk stijgen (ruim 17 procent). Ook het aantal testamenten nam toe met ruim 7 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Familiepraktijk blijft goed gaan
De verwachtingen van notarissen voor de komende tijd zijn positief voor de familiepraktijk, maar negatief voor de vastgoed- en ondernemingsrechtpraktijk. In de maandelijkse enquête van de KNB naar de werkvoorraad van kantoren rapporteert ruim een kwart een toename van het aantal nieuwe zaken in de familiepraktijk. Bij 60 procent van de respondenten blijft die voorraad gelijk en ruim 12 procent meldt een afname. Voor de vastgoedpraktijk rapporteert ruim de helft een afname van het aantal nieuwe zaken. Ruim 5 procent meldt een toename en bij iets meer dan een derde blijft de werkvoorraad gelijk. Een derde van de respondenten ziet het aantal nieuwe zaken in de ondernemingsrechtpraktijk afnemen. Bij ruim 50 procent blijft dat aantal gelijk en bij bijna 14 procent neemt het aantal nieuwe zaken toe.

Verder in het nieuws

Samenvatting Modelreglement Kleine VvE’s beschikbaar

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting van het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR Kleine VvE’s)...

Drie notarissen benoemd tegen advies CTN in

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft het afgelopen jaar 3 notarissen benoemd tegen het advies van de Commissie toegang notariaat (CTN) in. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van K...

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2024

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het de bedoeling dat de wet nu per 1 januari 2024 ingaat.

KNB treedt toe tot dagelijks bestuur CNUE

De Duitse notaris Peter Stelmaszczyk heeft vrijdag in Berlijn formeel het voorzitterschap van de Raad van notarissen in Europa, de CNUE, overgenomen. Hij volgt daarmee zijn Italiaanse collega Giampaol...