Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eric Feijen uit Heerde. Niet alleen achter de schermen werkte hij mee, op donderdag 14 december is hij ook te zien in het programma.

'Het was een arbeidsintensief traject, waarvan de voorbereiding wel een paar jaar heeft geduurd. Van tevoren heb ik me goed geïnformeerd over de verwachtingen, een eerder programma over erfenissen kwam uiteindelijk niet rond. In het aanlooptraject hebben we wel 25 casussen besproken waarvan er vijf over zijn gebleven. Eerst hoorden we verhalen aan van de kandidaten. Daarna moesten ze documenten verzamelen, zoals kadastrale stukken, testamenten en correspondentie.'

Kansloos
'Een slepende zaak over een erfenis is niet in een middagje opgelost. Samen met twee familie- en erfrechtadvocaten maakten we een analyse of een casus kansrijk of kansloos was. Sommige zaken waren verjaard of bleken toch anders dan voorgesteld. Daarna gaven we een plan van aanpak aan. Als het lukt om het gesprek tussen de betrokkenen weer op gang te brengen, dan is er al veel gewonnen. Al moest de rechter er in een aantal zaken ook aan te pas komen om de zaak vlot te trekken. Komt er uiteindelijk een oplossing, dan geeft dat veel voldoening.'

Op de kaart
'Ik werk mee aan het programma om de families te helpen en het notariaat goed op de kaart te zetten. Het is fantastisch om over ons vak te praten en te laten zien wat een notaris doet. Daar zijn notarissen vaak veel te bescheiden in, vind ik. Per 31 december ben ik geen notaris meer. Maar als er een vervolg komt op de serie, doe ik graag weer mee.'

Eric FeijenEric Feijen

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...