Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eric Feijen uit Heerde. Niet alleen achter de schermen werkte hij mee, op donderdag 14 december is hij ook te zien in het programma.

'Het was een arbeidsintensief traject, waarvan de voorbereiding wel een paar jaar heeft geduurd. Van tevoren heb ik me goed geïnformeerd over de verwachtingen, een eerder programma over erfenissen kwam uiteindelijk niet rond. In het aanlooptraject hebben we wel 25 casussen besproken waarvan er vijf over zijn gebleven. Eerst hoorden we verhalen aan van de kandidaten. Daarna moesten ze documenten verzamelen, zoals kadastrale stukken, testamenten en correspondentie.'

Kansloos
'Een slepende zaak over een erfenis is niet in een middagje opgelost. Samen met twee familie- en erfrechtadvocaten maakten we een analyse of een casus kansrijk of kansloos was. Sommige zaken waren verjaard of bleken toch anders dan voorgesteld. Daarna gaven we een plan van aanpak aan. Als het lukt om het gesprek tussen de betrokkenen weer op gang te brengen, dan is er al veel gewonnen. Al moest de rechter er in een aantal zaken ook aan te pas komen om de zaak vlot te trekken. Komt er uiteindelijk een oplossing, dan geeft dat veel voldoening.'

Op de kaart
'Ik werk mee aan het programma om de families te helpen en het notariaat goed op de kaart te zetten. Het is fantastisch om over ons vak te praten en te laten zien wat een notaris doet. Daar zijn notarissen vaak veel te bescheiden in, vind ik. Per 31 december ben ik geen notaris meer. Maar als er een vervolg komt op de serie, doe ik graag weer mee.'

Eric FeijenEric Feijen

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...