Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige akte. In het oorspronkelijke voorstel was hierin niet voorzien.

Het gaat hierbij om bv’s die zijn opgericht met een elektronische notariële akte in het Engels en waarbij ook de statuten in die taal zijn opgesteld. Ook mag de taal van de statuten na de oprichting niet zijn gewijzigd. Is dat wel het geval, dan mag  de notaris volgens het wetsvoorstel de statutenwijziging niet in het Engels door laten gaan.

Digitale hypotheek- en leveringsakte
Het digitaal oprichten van een bv is volgens Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, de eerste stap richting een verdere uitrol van de digitale akte binnen het notariaat. Dat schrijft hij in zijn antwoord op de Kamervragen. De KNB is in samenspraak met zijn ministerie in augustus 2021 begonnen met het Programma Digitaal Passeren. Het volgende gezamenlijke speerpunt is de implementatie van de digitale hypotheek- en leveringsakte in 2023. Andere rechtsgebieden en typen notariële akten worden in overleg bepaald voor de jaren 2024 en 2025.

Digitaal passeren op kantoor
Naast het digitaal passeren op afstand maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk om straks digitaal te passeren op kantoor bij de notaris. Hierbij is fysieke verschijning nog steeds de norm, maar wordt met de voordelen van digitale mogelijkheden de akte gepasseerd. Hiermee is het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk om afschriften van akten digitaal direct en met de juiste waarborgen beschikbaar te stellen aan de klant. Ook hoeft een akte dan niet meer fysiek in een kluis opgeslagen te worden maar gebeurt dat digitaal.

Direct vanuit notariële bron
Het notariaat is intussen ook in gesprek met diverse ketenpartners over hoe met deze digitaliseringsstap betrouwbare gegevens direct vanuit de notariële bron beschikbaar en verifieerbaar gesteld kunnen worden. Uiteraard volgt de beroepsgroep de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, (online) fraude, duurzaam bewaren en verstrekken van gegevens, en Europese ontwikkelingen rondom de regie op gegevens.

Verder in het nieuws

Actieve samenwerking met studieverenigingen

Padellen, dineren en gastcolleges: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de afgelopen maanden actief samengewerkt met de 5 notariële studieverenigingen en samen met hen diverse activ...

'Ik zit graag met mensen aan tafel'

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zi...

Aantal gepasseerde akten stijgt licht

Notarissen passeerden in januari gezamenlijk 132.639 akten. Dat is 3 procent meer dan in januari 2023. Testamenten, hypotheekakten en overdrachtsakten werden het meest ondertekend. Ook sloten weer fli...

'De wereldproblematiek komt hier ter tafel'

'Ik ben erg betrokken bij mijn vak,' begint Maarten Meijer, notaris in Amsterdam en commissielid bij de International Unie van Notarissen. 'Het begint met de houding dat je echts iets voor mensen wilt...