Toename huwelijkse voorwaarden en (levens)testamenten, daling overdrachten houdt aan

Notarissen zijn in het derde kwartaal vooral druk geweest met hun familiepraktijk. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar passeerden ze 18 procent meer akten met huwelijkse voorwaarden, 7 procent meer levenstestamenten en ruim 2 procent meer testamenten. Het aantal overdrachten van onroerend goed daarentegen viel – zoals verwacht – tegen.

De huizenmarkt stagneert en notarissen merken dat de laatste maanden ook. In het derde kwartaal passeerden notarissen bijna 92.000 onroerend-goedakten. Dat zijn er ruim 6.500 minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar nog steeds 1.700 meer dan in het tweede kwartaal van 2021. In totaal registreerde de KNB de afgelopen drie maanden 466.620 akten, ruim 4.500 meer dan vorig jaar in deze periode. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar is het totaal akten echter afgenomen met bijna 2,5 procent.

Daling overdrachten houdt aan
De daling van het aantal overdrachtsakten houdt voorlopig nog wel even aan, zo verwachten notarissen. Uit het maandelijks onderzoek van de KNB blijkt dat bij bijna 45 procent van de respondenten het aantal nieuwe dossiers voor overdrachten is afgenomen. Bij ruim 16 procent blijft die daling beperkt tot minder dan 10 procent ten opzichte van vorige maand, bij 20 procent is die daling 10 tot 25 procent en 6 procent meldt zelfs een daling van tussen de 25 en 50 procent.

Hypotheken nog steeds in trek
De vraag naar nieuwe hypotheken blijft onverminderd hoog. Notarissen passeerden in het derde kwartaal 118.566 hypotheekakten, ruim 5.000 meer dan een kwartaal eerder en 3.600 meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Flinke overwaardes en de lage rentestand maken het aantrekkelijk om een extra hypotheek te nemen voor een verbouwing of de aanschaf van een tweede (recreatie)woning.

Aantal nieuwe bv’s neemt af
Na een maandenlange stijging van het aantal nieuwe bv’s bleef dat aantal afgelopen maand voor het eerst achter bij het aantal nieuwe bv’s in de vergelijking met vorig jaar. Vergeleken met vorig jaar september beperkt de daling zich afgelopen maand tot 1,5 procent, maar vergeleken met augustus 2021 nam het aantal nieuwe bv’s in september af met bijna 30 procent. Desondanks zijn de vooruitzichten niet slecht. Bij bijna 30 procent van de respondenten is het aantal nieuwe zaken in de vennootschapspraktijk toegenomen; bij ruim 12 procent met minder dan 10 procent en bij 15 procent van de respondenten ligt de toename tussen 10 en 25 procent. 17 procent van de respondenten meldt echter een afname van het aantal nieuwe zaken. Bij 9 procent blijft die daling beperkt tot minder dan 10 procent, bij ruim 5 procent ligt die daling tussen de 10 en 25 procent.

Familiepraktijk blijft groeien
Het aantal akten in de familiepraktijk blijft volgens de respondenten toenemen. 25 procent laat weten een stijging te zien van het aantal nieuwe zaken, 9 procent meldt een afname. Waar de afname overwegend beperkt blijft tot minder dan 10 procent, is de stijging vrij sterk. Ruim 8 procent meldt een stijging tot 10 procent, ruim 15 procent laat weten een stijging te zien van meer dan 15 procent.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...