Tuchtrechter oordeelt, niet de minister

Het is niet aan de minister om het vonnis van de tuchtrechter inhoudelijk te beoordelen. Dat antwoordt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen over het onterecht doorberekenen van kadasterkosten door notarissen. De tuchtrechter verklaarde de klacht (deels) gegrond, maar besloot de betrokken notaris geen maatregel op te leggen.

Kamerleden William Moorlog (PvdA), Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) stelden de minister in januari verschillende vragen over het doorberekenen van niet gemaakte kadasterkosten door notarissen aan klanten. Volgens de minister is het essentieel dat mensen kunnen vertrouwen op integer handelen van een notaris. Verwaarloost deze zijn plicht of handelt hij in strijd met de beroepsethiek, dan is het aan de tuchtrechter om te oordelen en eventueel maatregelen op te leggen.

Cijfers
De minister kan niet aangeven hoe wijdverbreid misbruik is gemaakt van de kadasterkosten. ‘De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben mij desgevraagd gemeld dat er geen feiten of cijfers bekend zijn die aanleiding geven om te veronderstellen dat het hier om een structureel probleem gaat,’ schrijft hij in de antwoorden. ‘De KNB en het BFT sluiten overigens niet uit dat er meer notarissen zijn die deze handelswijze volgden.’

Terugbetalen
Dekker geeft verder aan zelf geen stappen te kunnen nemen om notarissen, die de genoemde handelswijze met kadasterkosten toepasten, te dwingen hun cliënten terug te betalen. ‘Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de civiele rechter.’ De voorzitter van de KNB heeft bovendien betrokken notarissen opgeroepen, waar mogelijk, cliënten te compenseren voor onjuist in rekening gebrachte kosten. De minister ondersteunt die oproep.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...