Tuchtrechter oordeelt, niet de minister

Het is niet aan de minister om het vonnis van de tuchtrechter inhoudelijk te beoordelen. Dat antwoordt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen over het onterecht doorberekenen van kadasterkosten door notarissen. De tuchtrechter verklaarde de klacht (deels) gegrond, maar besloot de betrokken notaris geen maatregel op te leggen.

Kamerleden William Moorlog (PvdA), Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) stelden de minister in januari verschillende vragen over het doorberekenen van niet gemaakte kadasterkosten door notarissen aan klanten. Volgens de minister is het essentieel dat mensen kunnen vertrouwen op integer handelen van een notaris. Verwaarloost deze zijn plicht of handelt hij in strijd met de beroepsethiek, dan is het aan de tuchtrechter om te oordelen en eventueel maatregelen op te leggen.

Cijfers
De minister kan niet aangeven hoe wijdverbreid misbruik is gemaakt van de kadasterkosten. ‘De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben mij desgevraagd gemeld dat er geen feiten of cijfers bekend zijn die aanleiding geven om te veronderstellen dat het hier om een structureel probleem gaat,’ schrijft hij in de antwoorden. ‘De KNB en het BFT sluiten overigens niet uit dat er meer notarissen zijn die deze handelswijze volgden.’

Terugbetalen
Dekker geeft verder aan zelf geen stappen te kunnen nemen om notarissen, die de genoemde handelswijze met kadasterkosten toepasten, te dwingen hun cliënten terug te betalen. ‘Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de civiele rechter.’ De voorzitter van de KNB heeft bovendien betrokken notarissen opgeroepen, waar mogelijk, cliënten te compenseren voor onjuist in rekening gebrachte kosten. De minister ondersteunt die oproep.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...