Twee nieuwe varianten op standaardakte opstalrecht zonnepanelen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft twee varianten op de standaardakte voor een opstalrecht voor zonnepanelen ontwikkeld. Deze zijn mede dankzij inbreng van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) tot stand gekomen.

De NVB ontwikkelde de standaardakte in 2018. Op verzoek van de vereniging is de KNB, samen met enkele leden, nauw betrokken geweest bij de inhoud van die akte. Na lancering daarvan bleek de markt behoefte te hebben aan varianten hierop. De NVB heeft daarop een variantakte ondererfpacht en een variantakte operational lease ontwikkeld.

Toegankelijker
De verschillende akten zijn ontwikkeld om de financiering van zonnestroomsystemen op het dak van bedrijfsgebouwen toegankelijker te maken. Dat kan dankzij de nieuwe akten via diverse constructies: opstalrecht, ondererfpacht en operational lease. Daarnaast moeten de standaardakten de procestijd en kosten voor financiers van dit soort projecten verminderen.

Model akten
De standaardakte (doc, 71 kB) (opstalrecht) is geschikt voor de meest gangbare situaties, waarbij een exploitant via een opstalrecht zonnepanelen wil plaatsen op het dak van de gebouweigenaar. De variantakte ondererfpacht (doc, 80 kB), met de daarbij behorende toelichting (doc, 44 kB), is bedoeld voor situaties dat het gebouw in erfpacht is uitgegeven. De variantakte operational lease (doc, 68 kB) is een verdere uitwerking van de standaardakte en biedt een regeling voor de situatie dat de exploitant het zonnestroomsysteem verhuurt. Ook hiervoor is een toelichting (doc, 42 kB) beschikbaar.

Lancering
De NVB heeft de variantakten op 11 februari gelanceerd. In een artikel legt de NVB uit in welke situaties de variantakten bruikbaar zijn. Daarin komt ook de totstandkoming van de akten aan bod.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...