Wetsvoorstel vastgoedaandelen­transacties aangepast

Het kabinet past het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan. Dit naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie en een bijeenkomst met de vastgoedsector.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet een einde maken aan een ongewenste belastingbesparende constructie. Hierbij wordt via een aandelentransactie voorkomen dat de verkoper btw en de koper overdrachtsbelasting (ovb) moet afdragen bij de verkrijging van nieuwe onroerende zaken.

Overkill
De vastgoedsector heeft aangegeven dat het wetsvoorstel overmatige heffing (overkill) bevat en niet voorziet in overgangsrecht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dat de input van de sector aanleiding geeft het wetsvoorstel aan te passen. Het doel van het wetsvoorstel is het ongelijke speelveld te verkleinen en een ongewenste belastingbesparende constructie te bestrijden. Dat doel wordt op een betere manier bereikt door overkill te verzachten en overgangsrecht te treffen.

Overgangsrecht
Het kabinet stelt onder meer voor de uitzondering op de vrijstelling die dient ter voorkoming van samenloop van btw en ovb, niet steeds van toepassing te laten zijn. Verder zal het kabinet overgangsrecht in het wetsvoorstel opnemen om lopende projecten te eerbiedigen. Hiervoor wordt aangesloten bij het moment van indiening van het wetsvoorstel. De details van het wetsvoorstel worden nu nader uitgewerkt. Het wetsvoorstel wordt ingediend op Prinsjesdag. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2025 in werking treedt.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...