Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen vanaf 1 januari 2023 bij het erkennen van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder bij de rechtbank aan te vragen.

Het gezamenlijk gezag regelen bij de rechtbank wordt door veel ongehuwde en niet-geregistreerde partners als een drempel ervaren. Circa 1 op de 3 van deze ouders vraagt daarom geen gezamenlijk gezag aan. Daarom is de wet gewijzigd en wordt deze drempel vanaf volgend jaar weggenomen.

Vanaf 1 januari
De wetswijziging geldt voor alle kinderen die vanaf 1 januari worden erkend. Kinderen die voor die datum zijn erkend, vallen niet onder de wetswijziging. Deze ouders moeten het gezamenlijk gezag alsnog apart regelen als zij dit nog niet hebben gedaan. Ouders zonder gezag kunnen bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening voor hun kinderen aanvragen.

Flyer Gezag door erkenningFlyer Ministerie van Justitie en Veiligheid over gezag regelen

Verder in het nieuws

Minder scherpe daling aantal akten

De dalende trend van het aantal gepasseerde akten in het notariaat lijkt iets af te vlakken. In de eerste 7 maanden van dit jaar was telkens een daling te zien van ruim 10 procent ten opzichte van vor...