Amendement D66 gespreide schenking voor eigen woning

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil dat de voorgestelde eenmalige belastingvrije schenking van 100.000 euro voor een eigen woning in delen mag worden gedaan. Van Weyenberg deelde deze opvatting eind oktober al met de media, maar diende deze week een amendement in op het Belastingplan 2016.

Volgens het wetsvoorstel mag iedereen tussen de 18 en 40 jaar vanaf 1 januari 2017 in één kalenderjaar per schenker (eenmalig) een schenking ten behoeve van een eigen woning van ten hoogste 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Het amendement regelt dat deze schenkingsvrijstelling eigen woning niet volledig in één kalenderjaar hoeft te worden toegepast. De vrijstelling kan ook verspreid over verschillende kalenderjaren worden benut. De schenker en de verkrijger mogen zelf bepalen welke kalenderjaren ze hiervoor kiezen. De verkrijger moet wel in alle gekozen kalenderjaren tussen de 18 en 40 jaar zijn. Dit voorstel gaat gepaard met een budgettaire derving van naar schatting 67 miljoen euro. Deze maatregel wil Van Weyenberg dekken door de accijns op rooktabak met ingang van 1 januari 2017 te verhogen.

Belastingdienst
De verkrijger moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de andere kalenderjaren worden benut, mits daarop in de aangifte van die jaren een beroep wordt gedaan. De Belastingdienst moet bijhouden of er nog sprake is van een niet-gebruikt deel van de verhoogde vrijstelling voor een schenking van eenzelfde schenker en zo ja, hoe hoog dat bedrag is.

De plenaire behandeling van het Belastingplan 2016 vindt op 10 en 11 november plaats.

Verder in het nieuws

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...